realizacje 17/08/2008

Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku

Rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku


Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku
Białystok, ul. Fabryczna 10
projekt – 2008
realizacja – 2010/11

Zespół projektowy:
Autorzy:        
mgr inż. arch. Janusz Kaczyński
mgr inż. arch. Barbara Miron-Kaczyńska
Współpraca: mgr inż. arch. Marcin Tur
Konstrukcje:  mgr inż. Jan Krzysztof Grochowski
Inst. Sanitarne: mgr inż. Grażyna Sykała
Inst. Elektryczne: mgr inż. Janusz Karski

Zagospodarowanie terenu
Elewacja frontowa – północno-zachodnia
Elewacja północno-wschodnia

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE:

  W związku ze sposobem finansowania Społecznego Liceum Ogólnokształcącego ze środków społecznych, planuje się etapowe przeprowadzenie całościowej modernizacji budynku, dostosowującej obiekt do obowiązujących  wymogów i norm oraz uzupełnienie wyposażenia. Niniejsze opracowanie dotyczy prac budowlanych obejmujących rozbudowę i nadbudowę budynku polegających na:

  • obudowaniu dziedzińca wewnętrznego fasadą i dachem szklanym, budowę w obrębie dziedzińca klatki schodowej ewakuacyjnej, galerii komunikacyjnych i windy osobowej; projektowana zabudowa patio będzie służyć wytworzeniu przestrzeni komunikującej wszystkie części budynku i stanowić będzie drogę ewakuacyjną oraz komunikację niepełnosprawnych;
  • nadbudowie jednej kondygnacji na południowej, dwukondygnacyjnej oficynie z przeznaczeniem na sale dydaktyczne; przebiciu kanałów wentylacyjnych i okiennych w obrębie dwukondygnacyjnej, południowej oficyny, będących elementami wyposażenia pomieszczeń, których docelowa funkcja zostanie określona w opracowaniach następnych etapów modernizacji;
Elewacja południowo-wschodnia
Elewacja południowo-zachodnia

You may also like...