realizacje 14/08/2019

II Liceum Ogólnokształcące w Łomży

Przebudowa i remont zabytkowego budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Łomży


II Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Łomży
Łomża, pl. T. Kościuszki 3
projekt – 2019
realizacja – 2021/2023

Zespół projektowy:
Architektura:
mgr inż. arch. Barbara Miron-Kaczyńska
mgr inż. arch. Stefan Kaczyński
Instalacje elektryczne: inż. Janusz Karski

Zagospodarowanie terenu

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
Przedmiotem opracowania jest zabytkowy budynek szkolny
przy pl. T. Kościuszki 3 w Łomży, obecnie siedziba II LO im. Marii Konopnickiej, przewidziany do częściowego remontu i przebudowy. Budynek d. Gimnazjum wzniesiono w latach 1898-1900 wg. projektu architekta Feliksa Nowickiego.

Główny hol wejściowy – stan istniejący

Budynek zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej. Budynek został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych pod nr rej. A-463, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łomży KL.WKZ-5340-51/91 z dnia 16 listopada 1991.

Klatka schodowa – stan istniejący

ANALIZA STANU ISTNIEJĄCEGO:
Budynek murowany, trzykondygnacyjny, z dachem dwuspadowym, z poddaszem nieużytkowym, o układzie konstrukcyjnym podłużnym; z tyłu, od strony zachodniej później dobudowana część tzw.„łaźnia” z parterowym dodatkowym wejściem.

Korytarz na I piętrze – stan istniejący

W budynku znajduje się otwarta klatka schodowa prowadząca z parteru na piętro oraz schody do piwnicy; budynek częściowo podpiwniczony: od strony zachodniej suterena, w części środkowej piwnice, część wschodnia niepodpiwniczona.

Aula na I piętrze – stan istniejący

W budynku znajdują się następujące funkcje: w suterenie i piwnicy – sale lekcyjne, biblioteka, radiowęzeł, sklepik szkolny, sanitariaty, pomieszczenia techniczne i gospodarcze, w korytarzu szatnia (ażurowe boksy z wieszakami); na parterze – obszerny hol i połączony z nim schodami korytarz, sale lekcyjne, pokój nauczycielski, pomieszczenia administracji i dyrekcji, sanitariaty; na piętrze – na wprost klatki schodowej Aula z zapleczem, wzdłuż korytarza sale lekcyjne, sanitariaty.

Rzut parteru

OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE:
Projekt realizuje program inwestorski. Uwzględniono też wytyczne konserwatorskie, ustalenia robocze i zalecenia z rozpoznania w terenie:

Planowany zakres działań inwestycyjnych:

 • wymiana instalacji elektrycznej wewnątrz całego budynku (oświetlenie, gniazda wtykowe i oświetlenie awaryjne);
 • dostosowanie pomieszczeń sutereny do funkcji szatni wyposażonej w szafki ubraniowe (korytarze i trzy pomieszczenia); szatnia dla 540 uczniów – 18 klas po 30 osób;
Wiatrołap i portiernia w holu wejściowym
 • wykonanie nowych posadzek wraz z izolacją przeciwwilgociową w piwnicy;
 • wykonanie nowych tynków na poziomie piwnic (poza pomieszczeniami sklepiku i magazynku, gdzie zostaną zachowane lica kamienne i ceglane); na pozostałych kondygnacjach naprawy tynku po wymianie instalacji elektrycznej lub wykonanie nowych tynków w przypadku odspojenia starych;
 • zachowanie na parterze istniejącej oryginalnej posadzki w holu (naprawa i uzupełnienie ubytków) oraz wykonanie nowej posadzki w dwóch pomieszczeniach biurowych i części komunikacji;
 • wymiana podłogi w holu piętra (stary parkiet na nowy), w salach lekcyjnych (położenie wykładziny PCV na istniejącą posadzkę) oraz na scenie w Auli deski dębowe w miejsce paneli podłogowych;
 • wykonanie remontu kamiennych schodów wewnętrznych;
 • renowacja istniejącego przeszklonego wiatrołapu oraz wykonanie nowej portierni przy pomieszczeniu zaplecza portierni (tzw. „stróżówka);
 • wykonanie odświeżenia elewacji i jej naprawy w niezbędnym zakresie (ochronie podlega wystrój elewacji budynku);
 • wykonanie zewnętrznej iluminacji budynku;
 • dopuszcza się wymianę drzwi wejściowych głównych, w elewacji frontowej budynku, na drewniane np. dębowe z zachowaniem istniejących wymiarów i oryginalnej formy (do odtworzenia drzwi istniejące);

Dane metryczne budynku po przebudowie:
– powierzchnia zabudowy – 1661,93 m2
– powierzchnia użytkowa – 3274,30 m2
w tym:
        piwnica – 753,80 m2
        parter – 1258,70 m2
        1 piętro – 1261,80 m2

– kubatura – ca 23486,80 m3

You may also like...