projekty

     Nasza działalność projektowa jest wszechstronna: opracowujemy kompleksowe dokumentacje obiektów nowych, ale także modernizacji, przebudów i adaptacji obiektów istniejących. Zajmujemy się także problematyką konserwatorską. Projektujemy obiekty użyteczności publicznej, ale także zespoły zabudowy mieszkaniowej. O różnorodności zainteresowań świadczy lista referencyjna naszej pracowni. Prócz projektów realizacyjnych angażujemy się w opracowania konceptualne i studialne oraz bierzemy udział w konkursach architektonicznych.