pracownia

     Pracownia samodzielnie działa od roku 1990, kiedy to oderwaliśmy się od Pracowni Konserwacji Zabytków w Białymstoku. W latach 1990-1999 pracowaliśmy pod szyldem „NON-BOX Pracownia Projektowa”, by w końcu w roku 1999 zmienić nazwę na: Pracownia Projektowa „Kaczyński i Spółka”.

     Nasza działalność projektowa jest wszechstronna: opracowujemy kompleksowe dokumentacje obiektów nowych, ale także modernizacji, przebudów i adaptacji obiektów istniejących. Zajmujemy się także problematyką konserwatorską. Projektujemy obiekty użyteczności publicznej, ale także zespoły zabudowy mieszkaniowej. O różnorodności zainteresowań świadczy lista referencyjna naszej pracowni. Prócz projektów realizacyjnych angażujemy się w opracowania konceptualne i studialne oraz bierzemy udział w konkursach architektonicznych.    

Założyciel pracowni:
mgr inż. arch. Janusz Wiesław Kaczyński (1957-2011)

Nagroda Im. Stanisława Bukowskiego’2012
Przyznana pośmiertnie za całokształt pracy zawodowej i społecznej, a także za szczególny dorobek twórczy.

Współwłaściciele pracowni:
mgr inż. arch. Barbara Miron-Kaczyńska
mgr inż. arch. Stefan Kaczyński

     W pracowni, oprócz doświadczonych projektantów z wieloletnim stażem, zatrudniamy młodą kadrę inżynierską, by umożliwić absolwentom odbywanie niezbędnych praktyk zawodowych. Współpracujemy z uczelniami architektonicznymi w kraju oraz podejmujemy się publicystyki zawodowej. Takie prace istotnie wpływają na nasz rozwój profesjonalny i twórczy. Skłaniają też do śledzenia najświeższych trendów w architekturze i nowych technologiach. Wszystkie te doświadczenia pozwalają nam na oferowanie naszym klientom dobrych projektów dla ich zadań inwestycyjnych.
     Aktywnie uczestniczymy w procesie budowy, reagujemy czynnie na jej potrzeby będąc w tym lojalnym partnerem inwestora.

     Możemy pochwalić się sporą listą zaprojektowanych i zrealizowanych obiektów o różnorodnych funkcjach. Potwierdzeniem naszych dokonań są liczne dobre referencje od naszych klientów oraz uzyskane nagrody:

GRAND PRIX * MISTER PODLASIA’93
za Bank PeKaO SA na rogu ulic Sienkiewicza i Warszawskiej w Białymstoku

GRAND PRIX * AEDIFICJUM’2002 SARP BIAŁYSTOK
za Zespół Zakładu Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży

GRAND PRIX * AEDIFICJUM’2003/2004 SARP BIAŁYSTOK
za Zespół Dydaktyczno-Muzealny Białowieskiego Parku Narodowego