realizacje 27/06/2022

Dom przy ul. Skalnej w Białymstoku

Budowa domu jednorodzinnego na osiedlu Jaroszówka w Białymstoku


Dom jednorodzinny przy ul. Skalnej w Białymstoku
Białystok, ul. Skalna
projekt – 2021/2022
realizacja – 2023/2024

Zespół projektowy:
Architektura: mgr inż. arch. Stefan Kaczyński
Konstrukcje: mgr inż. Jan Krzysztof Grochowski
Instalacje sanitarne: mgr inż. Grażyna Sykała
Instalacje elektryczne: inż. Janusz Karski

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Skalnej w Białymstoku (osiedle Jaroszówka) oraz budowy budynku garażu wolnostojącego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędna infrastrukturą techniczną.

ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI:
Działki, na których znajduje się projektowany budynek objęty opracowaniem, zlokalizowane są w północno-wschodniej części Białegostoku na osiedlu Jaroszówka. W najbliższym sąsiedztwie występuje współczesna zabudowa jednorodzinna, najstarsze obiekty zostały wybudowane na początku XXI wieku. Są to przeważnie domy jednorodzinne wolnostojące w luźnej zabudowie (parterowe z poddaszem użytkowym o prostych formach, murowane, dachy czterospadowe, kryte blachą lub dachówką) wraz z budynkami garażu (często wbudowanymi w budynek mieszkalny).

Teren objęty opracowaniem nie jest w jakikolwiek sposób zabudowany, utwardzony ani ogrodzony. W obrębie przedmiotowych działek występuje nawierzchnia gruntowo-trawiasta, zieleń niska oraz luźno rosnące samosiejki sosny zwyczajnej. Na terenie działki nie występuje zieleń wymagająca przekształceń poprzedzonych procedurami zezwoleń na wycinkę i gospodarkę zielenią. Ukształtowanie działki płaskie z wniesieniem w części centralnej-wschodniej z niewielkim spadkiem w kierunku zachodnim. Dostęp do drogi publicznej z działki poprzez istniejący użytkowany zjazd bezpośrednio z ulicy Skalnej.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE:
Projektowany budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z budynkiem garażu znajdować się będą w centralnej części terenu objętego opracowaniem. Zagospodarowanie terenu ulegnie zmianom i będzie użytkowane zgodnie z jego nowym przeznaczeniem. Wjazd na działkę znajduje się od strony południowej bezpośrednio z ul. Skalnej. Od strony wjazdu, wzdłuż zachodniej granicy, przewiduje się utwardzony ciąg pieszo-jezdny zakończony utwardzonym placem łączącym funkcjonalnie oba projektowane budynki. W tym miejscu znajduje się główne wejście do budynku mieszkalnego oraz bramy wjazdowe do budynku garażu, a także miejsce postojowe dla samochodu osobowego. Dodatkowe wejście do budynku mieszkalnego projektuje się z dwóch tarasów (od strony południowej i północnej) z nawierzchniami utwardzonymi z desek tarasowych wzdłuż elewacji. Istniejąca zieleń przeznaczona do zachowania oraz uporządkowania. Nie przewiduje się wykonywania ogrodzenia terenu.

OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE:
Projekt realizuje program inwestorski. Uwzględniono też zapisy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, ustalenia robocze i zalecenia z rozpoznania w terenie.

Projekt zakłada wprowadzenie w budynku jednego lokalu mieszkalnego. Na parterze w obrębie strefy wejściowej przewiduje się wiatrołap, pomieszczenie techniczne (kotłownia), łazienkę oraz pokój pracy (gabinet). W części centralnej znajdzie się strefa dzienna jako wspólna otwarta przestrzeń: pokój dzienny w formie salonu, jadalnia oraz kuchnia z wydzieloną spiżarnią. W obrębie salonu projektuje się otwarte schody prowadzące na poddasze użytkowe oraz kominek grzewczy z kolektorem powietrznym do rozprowadzenia ciepła jako dodatkowe źródło ciepła. W głębi budynku wydziela się strefę prywatną, w której znajdują się: sypialna, garderoba, a także łazienka z pomieszczeniem pralni.

Do budynku przewidziano dwa dodatkowe wejścia z projektowanych tarasów: od strony salonu bezpośrednio z południowego tarasu oraz jadalni z tarasu północnego. Natomiast na poddaszu planuje się wydzielenie bezpośrednio z komunikacji: dwóch sypialni, łazienki oraz pomieszczenia pomocniczego. W obrębie komunikacji znajduje się również wyłaz na strych, poprzez który możliwe jest wyjście na dach.

Forma architektoniczna projektowanego obiektu będzie nawiązywać do otaczającej zabudowy i spełniać wymogi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Projektowany budynek jest prostą tradycyjną formą przy wprowadzeniu współczesnych elementów i rozwiązań materiałowych. Bryła budynku, z rzutem przyziemia na planie prostokąta, będzie wykonana w konstrukcji murowanej. Powstanie strop międzykondygnacyjny na płycie żelbetowej oraz schody na poddasze użytkowe. Projektuje się budowę więźby dachowej, a projektowany dach dwuspadowy, pokryty blachą stalową w kolorze szarym, przykryje całość rzutu przyziemia o planie prostokąta. Lica elewacji zostaną ocieplone, otynkowane w kolorze piaskowo-szarym oraz częściowo wyszalowane deskami w kolorze jasnobrązowym. W centralnej części elewacji południowej i północnej planuje się duże przeszklenia, które mają służyć przenikaniu się zewnętrza z wnętrzem. Projektowana pergola w konstrukcji drewnianej oraz oba tarasy (północny i południowy) wykończone deską tarasową w kolorze jasnobrązowym.

Planowany zakres działań inwestycyjnych:

 • przewiduje się budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego obejmującą wszystkie jego elementy (od fundamentów po dach) oraz zagospodarowanie działki w zakresie określonym w projekcie zagospodarowania terenu;
 • w ramach budowy przewiduje się dostosowanie planu budynku do programu funkcjonalnego inwestora oraz dostosowanie do wymogów stawianych przepisami BHP, sanepid i p.poż. przy założeniu pełnej zgodności inwestycji z wymogami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 • proponowane rozwiązania są zgodne z obowiązującymi wymaganiami technicznym opisanymi prawem;
 • wyposażenie instalacyjno – technologiczne: budynek będzie wyposażony we wszystkie podstawowe instalacje wewnętrzne (wod-kan, c.o. i c.w.u. z pieca kondensacyjnego gazowego, elektroenergetyczne); w budynku projektuje się kominek grzewczy z kolektorem powietrznym do rozprowadzenia ciepła jako dodatkowe źródło ciepła, kanał dymowy, powietrzno-spalinowy oraz kanały wentylacji grawitacyjnej;
 • inwestycje liniowe i obsługa w media: istniejące przyłącze energetyczne, projektowana doziemna instalacja elektryczna, projektowana studnia wiercona oraz doziemna instalacja wodociągowa, projektowana doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej z odprowadzaniem ścieków do zbiornika szczelnego, projektowane przyłącze gazowe wg oddzielnego opracowania, projektowana doziemna instalacja gazowa;
 • obsługa komunikacyjna: wjazd na działkę znajduje się od strony południowej bezpośrednio z ul. Skalnej; projektowana utwardzona droga dojazdowa dla samochodów osobowych zakończona placem przed projektowanym budynkiem z 1 miejscem parkingowym – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (min. 1 miejsce postojowe na 1 lokal mieszkalny);

DANE METRYCZNE BUDYNKU:

 • powierzchnia zabudowy – 162,96 m2
 • powierzchnia użytkowa – 189,10 m2
  w tym:
  parter – 131,20 m2
  poddasze – 57,90 m2
 • kubatura ca – 884,05 m3

You may also like...