realizacje 16/04/2011

Kamienica Moesa przy ul. Świętego Rocha 3 w Białymstoku

Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania zabytkowej kamienicy Moesa przy ul. Św. Rocha 3 w Białymstoku na potrzeby siedziby Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych


Kamienica Moesa przy ul. Św. Rocha w Białymstoku
Białystok, ul. Św. Rocha 3
projekt – 2010/2011
realizacja – 2011/2012

Zespół projektowy:
Architektura:       
mgr inż. arch.  Janusz Kaczyński
mgr inż. arch.  Barbara Miron-Kaczyńska
Współpraca:       
mgr inż. arch.  Marek Patyra
mgr inż. arch. Urszula Matys
mgr inż. arch. Stefan Kaczyński  
Konstrukcje: 
mgr inż. Jan Krzysztof Grochowski
mgr inż. Mirosław Świsłocki
Instalacje sanitarne: mgr inż. Grażyna Sykała
Instalacje elektryczne: inż. Janusz Karski

Plan sytuacyjny

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest kamienica Moesa, zabytkowy budynek przy ul. Św. Rocha 3 w Białymstoku, dotychczas użytkowany na funkcje szpitala, obecnie przeznaczony do zmiany sposobu użytkowania na obiekt użyteczności publicznej z przeznaczeniem na potrzeby administracji publicznej, kultury, oświaty, nauki, opieki zdrowotnej, społecznej i socjalnej.
Projekt określa zmianę sposobu użytkowania budynku na obiekt użyteczności publicznej pn. Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych.
Obiekt obecnie nie jest użytkowany. Jest wpisany do rejestru zabytków pod nr A-579 decyzją nr KL.WKZ-5340/18/84 z dnia 30-11-1984r. Nieruchomość stanowi własność Gminy Białystok.

Elewacja północna – od ul. Św. Rocha

DANE O BUDYNKU:

Dane historyczne:
W latach 90-tych XIX wieku u zbiegu ulic Krakowskiej i Św. Rocha została wybudowana kamienica, w której umieszczono zarząd fabryk włókienniczych Augusta Moesa z Choroszczy wraz ze składem hurtowym, biurami, mieszkaniami dla pracowników. W okresie między wojennym kamienicę wykorzystywano na Przychodnię Kasy Chorych, drukarnię i piwiarnię. Po II wojnie światowej budynek do 2003r. był użytkowany przez Specjalistyczny Dermatologiczny ZOZ w Białymstoku.

Elewacja wschodnia – od ul. Krakowskiej

Dane ogólne:
Istniejący wolno stojący budynek murowany, dwukondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony, z poddaszem w części użytkowym. Wybudowany w układzie podłużnym (część środkowa) i poprzecznym (części skrajne). W budynku znajdują się dwie klatki schodowe: jedna umiejscowiona na osi budynku z wejściem od podwórza, druga znajduje się w północno-wschodnim narożniku obiektu z wejściem od strony ul. Św. Rocha.

Rzut parteru

Obie klatki obsługują wszystkie kondygnacje – włącznie z poddaszem. W budynku znajdowały się następujące funkcje: w piwnicach – pomieszczenia magazynowe, techniczno-gospodarcze, sanitarne oraz kuchnia z zapleczem; w parterze i na piętrze znajdowały się pomieszczenia administracyjne, sale szpitalne, gabinety lekarskie oraz pomieszczenia sanitarne i gospodarcze; na poddaszu głównie pomieszczenia magazynowe;

Przekrój A-A

OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE:

Projekt przewiduje zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku na obiekt użyteczności publicznej z przeznaczeniem na potrzeby administracji publicznej, kultury, oświaty, nauki, opieki zdrowotnej, społecznej i socjalnej z dostosowaniem pomieszczeń do obowiązujących przepisów prawa budowlanego, przepisów przeciwpożarowych oraz udostępnieniem ich dla osób niepełnosprawnych. W budynek wpisano program funkcjonalno-użytkowy na potrzeby Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych.

W związku z obszernym programem funkcjonalnym projekt zakłada wykorzystanie całego budynku łącznie z poddaszem na potrzeby Centrum. W piwnicy  zaprojektowano pomieszczenia socjalne, pom. gospodarcze, techniczne,  pomocnicze oraz magazynowe (wszystkie pomieszczenia piwnicy przeznaczone na czasowy pobyt ludzi od 2 do 4 godz.). Na parterze  znajdują się sale szkoleniowe, pomieszczenia biurowe, w przestrzeni holu: portiernia, sanitariaty  ( w tym sanitariat dla niepełnosprawnych).

Na piętrze zaprojektowano salę konferencyjną na 120 osób (jest to sala wielofunkcyjna z możliwością podzielenia na dwie mniejsze sale kurtyną segmentową), pomieszczenia biurowe, poza tym administracyjne i pomocnicze oraz sanitariaty. Na poddaszu znajdują się  dwie sale szkoleniowe (pomieszczenia przeznaczone na czasowy pobyt ludzi od 2 do 4 godz.), pokoje socjalne, sanitariaty, wentylatornia. Wszystkie kondygnacje budynku są wygodnie skomunikowane w pionie przez istniejącą środkową klatkę schodową, narożną przeprojektowaną klatkę schodową oraz zaprojektowaną windę.

Omawiany budynek jest ogólnie w dobrym stanie technicznym i doskonale nadaje się do adaptacji do potrzeb nowej funkcji. Planowany zakres działań inwestycyjnych: przewiduje się generalny remont budynku (wymiana posadzek, części tynków wewnętrznych, docieplenie ścian i poddasza, naprawy wypraw i wystroju elewacji, wymiana elementów stolarki okiennej i drzwiowej, całkowita wymiana instalacji wewnętrznych, przebudowa wewnętrznego układu funkcjonalnego.

Elewacja południowa – od podwórza

You may also like...