realizacje / wybrane 11/04/2016

Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach

Przebudowa i rozbudowa zabytkowego budynku muzeum im. M. Konopnickiej w Suwałkach


Muzeum im. M. Konopnickiej w Suwałkach
Suwałki, ul. T.Kościuszki 31
projekt – 2015/2016
realizacja – 2017/2018 (1 etap)

Zespół projektowy:
Architektura:
mgr inż. arch. Barbara Miron-Kaczyńska
mgr inż. arch. Stefan Kaczyński
Konstrukcje: mgr inż. Jan Krzysztof Grochowski
Instalacje sanitarne: mgr inż. Grażyna Sykała
Instalacje elektryczne: inż. Janusz Karski


Zagospodarowanie terenu – 1 etap

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
Przedmiotem opracowania jest zabytkowy budynek d. kamienicy mieszczańskiej przy ul. T. Kościuszki 31 w Suwałkach, obecnie siedziba Muzeum im. Marii Konopnickiej, który przewidziano do remontu, przebudowy i rozbudowy na potrzeby Muzeum. Budynek powstał w I poł. XIX wieku. Budynek zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej na obszarze miasta wpisanym do rejestru zabytków. Jest to układ przestrzenny – XIX-XX wiek wpisany do rejestru zabytków pod nr 31, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków KL.WKZ 534/31/d/79 z dnia 15.05.1979 roku; budynek został wpisany indywidualnie do rejestru zabytków pod nr 23, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków KL.WKZ 534/23/d/79 z dnia 30.03.1979 roku.

ANALIZA STANU ISTNIEJĄCEGO:
Budynek główny murowany, parterowy, z dachem dwuspadowym, z poddaszem użytkowym; o układzie symetrycznym (na osi brama przejazdowa zamknięta i zaadoptowana na potrzeby holu obsługującego oba skrzydła budynku), w części środkowej piętrowa nadbudówka zwieńczona szczytem w formie schodkowej attyki, nad bramą balkon wsparty na czterech kolumnach – dwie po każdej stronie bramy.

Oficyny murowane, parterowe, z dachem wysokim – poddasza nieużytkowe doświetlone tzw. „wolim okiem”. W budynku znajduje się otwarta klatka schodowa prowadząca z bramy – holu na poddasze.

Budynek częściowo podpiwniczony (4 lokalne piwnice): pod budynkiem głównym znajduje się największa piwnica dostępna schodami z bramy – holu, druga – niedostępna- pod pomieszczeniem w części północnej na styku z oficyną; pozostałe dwie mniejsze w oficynach pod pomieszczeniami od strony zachodniej, z wejściami od zewnątrz. W budynku znajdują się następujące funkcje: w piwnicach – pomieszczenia magazynowe, techniczno – gospodarcze; w parterze mieści się głównie część ekspozycyjna, w oficynie północnej biblioteka, portiernia dostępna z bramy, zespół sanitariatów oraz pom. gospodarcze; na poddaszu pomieszczenia administracyjne, pokój gościnny, socjalny, zespół sanitariatów, pomieszczenia gospodarcze i magazynowe.

sala ekspozycyjna – stan istniejący

OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE – 1 ETAP (Budynek istn.):
Projekt realizuje program inwestorski. Uwzględniono też zalecenia konserwatorskie, zapisy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, ustalenia robocze i zalecenia z rozpoznania w terenie: – w budynku istniejącym cały parter przeznaczony jest na sale ekspozycyjne i wystawiennicze; północna część budynku głównego i oficyna północna zmieszczą stałą wystawę biograficzną poświęconą Marii Konopnickiej;

Część południową przeznaczono na wystawy czasowe z możliwością dosyć elastycznego dzielenia i łączenia przestrzeni w zależności od potrzeb; brama-hol nadal pełni funkcję węzła komunikacyjnego wewnętrznego, jak i pośrednio zewnętrznego; portiernię umieszczono w bezpośrednim sąsiedztwie centralnie położonej otwartej klatki schodowej; zespół sanitariatów i szatnia w formie „szafy” zajmują przestrzeń z lewej strony bramy, obok wejścia do części wystaw czasowych.

Elewacja frontowa

Pomieszczenia piwnic pogłębiono tak, by mogły stać się użytkowo przydatne, przeznaczono je na pomieszczenia magazynowe, gospodarcze i techniczne. Poddasze mieści pomieszczenia biurowo – administracyjne, dwa pokoje gościnne, pomieszczenie socjalne, gospodarcze oraz węzeł sanitarny.

W przestrzeni poddasza nad oficyną południową przewiduje się wentylatornię na potrzeby sal ekspozycyjnych i funkcji towarzyszących na parterze; do oficyny północnej dostawiono „przedsionek”, w którym mieści się wejście do piwnicy pod oficyną oraz wyjście boczne, ewakuacyjne z przestrzeni ekspozycji;

Planowany zakres działań inwestycyjnych:

 • przewiduje się generalny remont budynku obejmujący wszystkie jego elementy (od fundamentów po dach), oraz zagospodarowanie działki w zakresie określonym w projekcie zagospodarowania terenu;
 • w ramach remontu przewiduje się adaptację istniejącego planu budynku do programu funkcjonalnego muzeum oraz dostosowanie do wymogów stawianych aktualnie obowiązującymi przepisami BHP, sanepid i p.poż. przy założeniu zachowania w największym stopniu rzutu pierwotnego; należy dostosować obiekt do korzystania przez osoby niepełnosprawne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i normami;
 • do generalnych przesądzeń należą: decyzja o pogłębieniu istniejących piwnic, przebicia kilku otworów w ścianach (dla usprawnienia i uelastycznienia wykorzystania pomieszczeń części ekspozycyjnej), w całym budynku będzie wymieniona stolarka okienna na okna drewniane z zachowaniem pierwotnych podziałów i rysunku (z zachowaniem istniejących zewnętrznych skrzydeł w oknach typu polskiego – do konserwacji lub odtworzenia); do konserwacji przewidziano wybrane drzwi wewnętrzne i zewnętrzne dobrze zachowane i prezentujące wartościowe cechy wzornicze; szczególnej ochronie podlega wystrój elewacji frontowej (wschodniej) oraz elewacji od strony od dziedzińca;
Elewacja od podwórza
 • wyposażenie instalacyjno-technologiczne: budynek będzie wyposażony we wszystkie podstawowe instalacje wewnętrzne (wod-kan, c.o. i c.w.u. z sieci cieplnej, elektroenergetyczne) oraz ponad standardowe (SAP, SAW, tv, i tp.); w budynku projektuje się centrale i instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji pomieszczeń ekspozycji i sal wystaw czasowych;
 • inwestycje liniowe i obsługa w media: projektowane przyłącze energetyczne, istniejące przyłącza telekomunikacyjne, wodociągowe, sanitarne, deszczowe (od ulicy) i sieci cieplnej pozostają bez zmian;
 • obsługa komunikacyjna: przy budynku przewiduje się ograniczony ruch samochodów osobowych z kilkoma miejscami postojowymi dla pojazdów służbowych, dojazd od ulicy Kościuszki z publicznej komunikacji pieszo-rowerowej (10KR); przewidziano możliwość sporadycznego dojazdu dużych samochodów ciężarowych ze specjalnymi ładunkami – eksponatami muzealnymi i elementami wystaw czasowych;
  Wizualizacja – projektowana rozbudowa budynku istn. – Nowa Oficyna (2 etap)

  OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE – 2 ETAP (Nowa Oficyna):
  * w warstwie funkcjonalnej
  Projekt realizuje program inwestorski. Uwzględniono też zalecenia konserwatorskie, zapisy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, ustalenia robocze i zalecenia z rozpoznania w terenie;

  Rzut parteru – 2 etap

  W nowym budynku, dobudowanym do oficyny południowej projektuje się w parterze salę edukacyjną z zapleczem, zespół sanitariatów dostępny z holu wejściowego, windę obsługującą wszystkie poziomy nowej części budynku a także poziom wystawy czasowej w istniejącej oficynie południowej; z holu prowadzi na piętro otwarta klatka schodowa z podestem pośrednim na poziomie parteru istniejącego;

  Wizualizacja – widok na Nową Oficynę wraz z łącznikiem (2 etap)

  Na piętrze znajduje się sala wielofunkcyjna z zapleczem, aneksem kuchennym (przewidzianym do użytku przez pracowników obsługujących salę) i podręcznym magazynkiem oraz dostępny z holu – antresoli zespół sanitariatów; w poziomie piwnicy zaprojektowano pomieszczenia magazynowe eksponatów; pod oficyną południową pomieszczenia techniczne połączone komunikacyjnie z windą i schodami prowadzącymi na hol na parterze. W parterze mieści się też garaż na dwa samochody, dostępny z utwardzonego dziedzińca.

  Rzut piętra – 2 etap
  • w warstwie architektonicznej
   Nowa część budynku estetycznie i formalnie jest całkowicie podporządkowana części istniejącej, uzupełnia ją lecz nie konkuruje. Wybrano język współczesny, lecz forma i artykulacja oraz skala nowego budynku współgra z zabudową istniejącą. Na styku nowej części z istniejącą projektuje się lekki, przeszklony łącznik; ślusarka na styku starego z nowym wpuszcza światło i „powietrze”, tworzy dystans konieczny do utrzymania równowagi między bryłą budynku Muzeum a nową, dobudowaną kubaturą.

  Planowany zakres działań inwestycyjnych:

  • przewiduje się przebudowę niższej części istniejącej oficyny południowej jako łącznika – holu: przebudowa poddasza, dostęp do pomieszczeń technicznych w piwnicy przez połączenie komunikacyjne pomieszczeń piwnic części starej i nowej;
  • dobudowanie części nowej wzdłuż granicy działki – nowa oficyna (dwie kondygnacje nadziemne oraz piwnica) zgodnie z programem funkcjonalnym oraz obowiązującymi przepisami BHP, sanepid i p.poż. a także dostosowaniem do korzystania przez osoby niepełnosprawne;
  Przekrój C-C
  • wyposażenie instalacyjno-technologiczne: budynek będzie wyposażony we wszystkie podstawowe instalacje wewnętrzne ( wod-kan, c.o., c.w.u., elektroenergetyczne) oraz ponad standardowe ( SAP, SAW, tv, i tp.); w budynku projektuje się centrale i instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji pomieszczeń magazynowych oraz Sali wielofunkcyjnej;
  • inwestycje liniowe i obsługa w media: przyłącze energetyczne, telekomunikacyjne, wodociągowe, sanitarne, deszczowe (od ulicy) i sieci cieplnej pozostają bez zmian;
  • obsługa komunikacyjna: przy budynku przewiduje się ograniczony ruch samochodów osobowych dla pojazdów służbowych, dojazd od ulicy Kościuszki z publicznej komunikacji pieszo-rowerowej (10KR); przewidziano możliwość sporadycznego dojazdu dużych samochodów ciężarowych ze specjalnymi ładunkami – eksponatami muzealnymi i elementami wystaw czasowych;
  Wizualizacja – projektowana Nowa oficyna (2 etap)

  You may also like...