realizacje 21/10/2002

Budynek biurowy firmy „Ferrox” w Białymstoku

Przebudowa istniejącego pawilonu handlowego na budynek o funkcjach usługowo-handlowej i biurowej na potrzeby siedziby firmy „Ferrox”


Budynek usługowo-handlowy i biurowy firmy „Ferrox” w Białymstoku
Białystok, ul. Marczukowska 2b
projekt – 2002
realizacja – 2002/03

Zespół projektowy:
Autor: mgr inż. arch. Janusz Kaczyński
Współpraca autorska:
mgr inż. arch. Barbara Miron-Kaczyńska
Współpraca:
mgr inż. arch. Tomasz Rubin
mgr inż. arch. Sylwia Burbula
Konstrukcje: mgr inż. Jan Krzysztof Grochowski
Inst. Sanitarne: mgr inż. Grażyna Sykała
Inst. Elektryczne: mgr inż. Janusz Karski

Wizualizacja projektu

OPIS KONCEPCJI:
Działka, na której znajduje się przedmiot inwestycji zlokalizowana jest na obrzeżu głównej struktury urbanistycznej Białegostoku. Był to parterowy budynek handlowy. Jednym z celów przyjętych przy planowanej modernizacji obiektu było wyraźne przyporządkowanie formy do zadanej programem funkcji obiektu, tu: handlowo–biurowej dla firmy handlującej i montującej wyroby dla technologii energetyki i elektrotechniki.

Poprzez wyraźne podkreślenie estetyki „technologizującej” ukształtowano obiekt w czytelnym kontraście w stosunku do  powstałych w sąsiedztwie „obiektów użyteczności publicznej” o naiwnej plastyce „ciasteczkowych domków”; poprzez kształtowanie tektoniki formy, rytmów i podziałów elementów architektonicznych, jak i zastosowanie wyrazistych materiałów wykończeniowych elewacji, uzyskano architekturę spójną z zawartą weń funkcją.

Zamierzeniem było by architektura „mówiła”; poszukiwania estetyczne z założenia były ograniczone możliwościami ekonomiczmnymi inwestora, stąd kompromis jaki daje rozbudowa istniejącego pawilonu, stąd wybór pośród prostych form „neomodernistycznych” akceptowanych obecnie chętnie dla obiektów użyteczności publicznej; ma to swoje praktyczne przełożenie na rozsądne w kosztach rozwiązania budowlane zaproponowane w niniejszym projekcie; jednak, co trzeba podkreślić, takie „proste” rozwiązania wymagały dobrej jakości robót czyli kultury technicznej wykonawcy.

Dane metryczne po przebudowie:  

  • kubatura – ca 2078,00 m3
  • powierzchnia zabudowy – 360,80 m2
  • powierzchnia – użytkowa – 659,30 m2
  • powierzchnia całkowita – 758,91 m2
            
    Janusz Kaczyński
    Architekt

Białystok, grudzień’2005

You may also like...