realizacje 23/08/2002

Cerkiew w Bielsku Podlaskim

Remont dachu i budowa nowej sygnaturki z kopułą na cerkwi pw Narodzenia NMP w Bielsku Podlaskim


Remont dachu i  budowa nowej sygnaturki z kopułą na cerkwi pw Narodzenia NMP w Bielsku Podlaskim
Bielsk Podlaski, ul. Jagiellońska 6
projekt – 2002
realizacja – 2005/06

Zespół projektowy:
Autorzy:              
mgr inż. arch. Janusz Kaczyński
mgr inż. arch. Barbara Miron-Kaczyńska
Współpraca: mgr inż. arch. Sylwia Burbula
Konstrukcje: mgr inż. Jan Krzysztof Grochowski

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE:

  • architektoniczne:
    Z racji na ograniczony zakres opracowania do partii dachu, zdecydowano się na zaproponowanie niewyszukanych form sygnaturek na dachach wyższym i niższym, nawiązujących do lokalnych tradycji drewnianego budownictwa cerkiewnego; kształty „cebulek” i podziały podstaw sygnaturek nawiązują do istniejących cerkiewek prawosławnych np. cerkwi pw Św. Michała Archanioła w Bielsku Podlaskim, cerkwi pw Opieki Matki Bożej w Puchłach, czy pw Św. Michała Archanioła w Nowej Woli;  
  • budowlane:
    Projekt zakłada wzmocnienie, impregnację i partiami wymianę istniejących elementów więźby dachowej oraz wykonanie nowych elementów konstrukcji sygnaturki z kopułą z drewna; całe istniejące pokrycie dachu po demontażu zostanie wymienione na blachę miedzianą; projektowane nowe elementy będą pokryte również blachą miedzianą;

You may also like...