realizacje 30/12/2021

Oddział ZUS w Zambrowie

Przebudowa budynku Inspektoratu ZUS w Zambrowie


Budynek Inspektoratu ZUS w Zambrowie.
Zambrów, ul. Fabryczna 3A
projekt – 2020/2021
realizacja – 2023/2024

Zespół projektowy:
Architektura:
mgr inż. arch. Barbara Miron-Kaczyńska
mgr inż. arch. Stefan Kaczyński
Konstrukcje: mgr inż. Urszula Madejczyk
Instalacje sanitarne: mgr inż. Grażyna Sykała
Instalacje elektryczne: inż. Janusz Karski

Zagospodarowanie terenu

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
Przedmiotem opracowania jest istniejący budynek Inspektoratu ZUS zlokalizowany w Zambrowie przy ul. Fabrycznej 3A, który w części przewidziano do przebudowy wraz z budową nowej zewnętrznej strefy wejściowej – na potrzeby ZUS. Budynek powstał w dwóch etapach, część z 1998 roku jest rozbudową istniejącego już wcześniej budynku Inspektoratu, który zbudowano w 1994 roku. Docelowo planowany jest podział budynku na dwie niezależne części.
W zakresie prac przewidziana jest termomodernizacja wydzielonej części budynku oraz dostosowanie jej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i do potrzeb osób z niepełnosprawnością, a także zagospodarowanie terenu przy budynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie wprowadzanych zmian.

Elewacja zachodnia – stan istniejący

ANALIZA STANU ISTNIEJĄCEGO:
Budynek czterokondygnacyjny, podpiwniczony, z poddaszem użytkowym, kryty dachem wielospadowym; klatka schodowa ulokowana na styku obu części budynku, z wejściem od strony podwórza, komunikuje w pionie wszystkie kondygnacje, w przestrzeni klatki schodowej mieści się winda osobowa.
W budynku znajdują się następujące funkcje:
piwnice: pomieszczenia magazynów akt, węzeł cieplny c.o., pomieszczenie po maszynowni, komunikacja;
parter: pomieszczenia biurowe (obecnie wynajmowane), komunikacja, pomieszczenie gospodarcze i strefa wejścia bocznego od ulicy, wejście od podwórza przez klatkę schodową, sanitariaty;
I i II piętro: pomieszczenia biurowe, komunikacja, sanitariaty, pomieszczenia socjalne;
poddasze: pomieszczenia biurowe, komunikacja, sanitariaty, pomieszczenie socjalne, pomieszczenia pomocnicze i gospodarcze;

Elewacja północna – stan istniejący

OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE:
Projekt realizuje program inwestorski. Uwzględniono też zapisy w wydanej decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, ustalenia robocze i zalecenia z rozpoznania w terenie:

  • budynek Inspektoratu ZUS pozostaje w istniejącym kształcie zewnętrznym; od strony ul. Fabrycznej projektuje się nową strefę wejściową – schody zewnętrzne i pochylnię dla osób niepełnosprawnych.
  • sposób użytkowania poszczególnych pomieszczeń objętych zakresem projektu – zmiany w stosunku do stanu istniejącego: piwnice – projektowane pomieszczenie wentylatorni i hydroforni, pozostałe pomieszczenia (magazyny akt, węzeł c.o.) bez zmian; parter – ponad połowa powierzchni zmienia funkcję, projektowane nowe wejście (wiatrołap i hol wejściowy), przebudowa pomieszczeń na salę SOK oraz towarzyszące jej pomieszczenia (biurowe, ochrony, socjalne, sanitarne, porządkowe), sześć pomieszczeń biurowych bez zmian; I i II piętro – przebudowa sanitariatów, pozostałe pomieszczenia bez zmian funkcji (niektóre pokoje łączone przez wyburzenie ścian działowych); poddasze – przebudowa sanitariatów, pomieszczenie serwerowi i UPS w miejscu pokoju biurowego, pozostałe pomieszczenia bez zmian.
  • rozkład, powiązania i wielkości pomieszczeń zgodnie z rysunkami rzutów projektu i programem inwestora;

Planowany zakres działań inwestycyjnych:

  • przewiduje się przebudowę nowszej części istniejącego budynku obejmującą w różnym zakresie wszystkie jego kondygnacje wraz z budową zewnętrznej strefy wejściowej (schody zewnętrzne i pochylnia) oraz zagospodarowanie działki w zakresie określonym w projekcie zagospodarowania terenu;
  • w ramach prac przewiduje się adaptację istniejącego planu budynku do programu funkcjonalnego Inwestora oraz dostosowanie do wymogów stawianych aktualnie obowiązującymi przepisami BHP, sanepid i p.poż przy założeniu zachowania w największym stopniu rzutu pierwotnego; należy dostosować obiekt do korzystania przez osoby niepełnosprawne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i normami;
  • do generalnych przesądzeń należą: wydzielenie ścianą p.poż. części nowszej od starszej, przebudowa więźby drewnianej na styku części starszej i nowszej w związku z wydzieleniem ścianą p.poż.; odtworzenie klatki schodowej w części starszej; przebudowa części parteru na salę obsługi klienta (SOK) z nowym wejściem od ulicy; przebudowa sanitariatów na wszystkich kondygnacjach; wymiana istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej; docieplenie ścian zewnętrznych i poddasza;
  • wyposażenie instalacyjno-technologiczne: budynek będzie wyposażony we wszystkie podstawowe instalacje wewnętrzne (wod – kan, c.o. i c.w.u. z sieci cieplnej, elektroenergetyczne) oraz ponad standardowe (SAP – system sygnalizacji pożaru, nadzór wizyjny, audio-video, instalacje strukturalne; w budynku projektuje się centrale i instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzację;
  • inwestycje liniowe i obsługa w media: istniejące przyłącze energetyczne do przebudowy wg odrębnego opracowania, projektowane przyłącze energetyczne – zasilanie rezerwowe wg odrębnego opracowania, proj. przyłącze telekomunikacyjne wg odrębnego opracowania, proj. przyłącze wodociągowe wg odrębnego opracowania; zasilanie w ciepło z sieci cieplnej – proj. rozbudowa istniejącego węzła c.o. w budynku; istniejąca kanalizacja deszczowa i sanitarna pozostaje bez zmian;
  • obsługa komunikacyjna: dojazd do budynku pozostaje bez zmian, budowa zjazdu z ul. Fabrycznej na potrzeby drogi pożarowej, budowa wejścia od ulicy.

Dane metryczne budynku po przebudowie:
– powierzchnia zabudowy – 426,00 m2
– powierzchnia użytkowa – 1696,93 m2          
  w tym:  
        piwnice – 348,59 m2
        parter – 359,81 m2
        1 piętro – 359,02 m2
        2 piętro – 346,25 m2
        poddasze – 283,26 m2

– kubatura brutto – ca 6572,00 m3

You may also like...