realizacje 04/06/2011

Cerkiew Cmentarna pw. Św. Jerzego Męczennika w Supraślu

Remont konserwatorski zabytkowej cerkwi cmentarnej pw. Św. Jerzego Męczennika w Supraślu


Cerkiew Cmentarna pw. Św. Jerzego Męczennika w Supraślu
Supraśl, ul. Podsupraśl
projekt – 2011
realizacja – 2015

Zespół projektowy:
Architektura: 
mgr inż. arch.  Janusz Kaczyński
mgr inż. arch.  Barbara Miron-Kaczyńska
Współpraca: 
mgr inż. arch.  Marek Patyra
mgr inż. arch. Stefan Kaczyński  
Konstrukcje: mgr inż. Jan Krzysztof Grochowski
Instalacje elektryczne: inż. Janusz Karski

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu budynku cerkwi cmentarnej pw. Św. Jerzego Męczennika w Supraślu. Obiekt wybudowano w 1901 roku i jest wpisany do rejestru zabytków pod nr: A-105 z dnia 15.09.1997.

Rzut przyziemia
Przekrój A-A

ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI:

Nieruchomość będąca przedmiotem opracowania zlokalizowana jest na cmentarzu na Podsupraślu – dzielnicy Supraśla znajdującej się na obrzeżu miasta, w jego północno-wschodniej części. Teren objęty opracowaniem położony jest na zboczu wzniesienia opadającego w kierunku murowanej bramy wjazdowej. Jego zabudowę stanowi jednokondygnacyjny budynek z poddaszem nieużytkowym, położony w centralnej części działki. Jest to obiekt o zwartej bryle z fasadą frontową, na planie wydłużonym, z osią podłużną równoległą do ulicy Podsupraśl.

DANE O BUDYNKU:

W 1900 roku na Podsupraślu (północnej części Supraśla), na wyjeździe z miasta w kierunku Krynek, powstał cmentarz prawosławny. Rok później, w 1901 roku, w centralnej części cmentarza na zboczu wybudowano Cerkiew Cmentarną pw. Św. Jerzego Męczennika. Jest to budynek wolnostojący, murowany, jednokondygnacyjny, z poddaszem częściowo użytkowym. Dach, kryty blachą ocynkowaną, wzniesiony w konstrukcji drewnianej wspartej na belkach stropowych. Budynek pełni funkcję kaplicy cmentarnej i składa się z trzech części: kruchty, nawy głównej oraz prezbiterium. Budynek jest wpisany do rejestru zabytków pod nr: A-105 z dnia 15.09.1997.  

OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE:

Projekt przewiduje wykonanie remontu konserwatorskiego zabytkowego budynku cerkwi cmentarnej. Obecnie w budynku odbywają się nabożeństwa pogrzebowe i taką funkcję będzie pełnił po remoncie. Budynek jest w dobrym stanie, wymaga jednak wykonania niezbędnych prac remontowych pozwalających na jego dalsze użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

You may also like...