realizacje / wybrane 13/04/2015

Dom przy ul. Wiktorii 5 na Bojarach w Białymstoku

Remont i przebudowa zabytkowego drewnianego domu jednorodzinnego w dzielnicy Bojary w Białymstoku


Zabytkowy drewniany dom jednorodzinny na Bojarach
Białystok, ul. Wiktorii 5
projekt – 2014/2015
realizacja – 2016

Zespół projektowy:
Architektura:
mgr inż. arch. Barbara Miron-Kaczyńska
mgr inż. arch. Stefan Kaczyński
Konstrukcje: mgr inż. Jan Krzysztof Grochowski
Instalacje sanitarne: mgr inż. Grażyna Sykała
Instalacje elektryczne: inż. Janusz Karski

Zagospodarowanie terenu

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu kapitalnego i przebudowy zezmianą sposobu użytkowania zabytkowego budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Białymstoku przy ul. Wiktorii 5. Obiekt wzniesiony około 1912 roku, wolnostojący, usytuowany w linii zabudowy północnej pierzei ulicy. Budynek zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej na obszarze miasta wpisanym do rejestru zabytków pod nr rej. A-286 decyzją z dnia 01.09.1977 oraz posiada kartę ewidencyjną zabytku architektury i budownictwa opracowaną w 2005 roku (nr inw. WOZU 3589).

ANALIZA STANU ISTNIEJĄCEGO:
Jest to budynek drewniany, niepodpiwniczony, parterowy, z poddaszem użytkowym, zbudowany na rzucie prostokąta, przekryty dachem dwuspadowym pokrytym dachówką. Elewacje budynku mają uporządkowany, charakterystyczny wystrój, część wejściowa podkreślona daszkiem od ulicy i gankiem od podwórza, na dachu od ulicy dwie lukarny. Dekorację stanowią takie elementy jak ozdobne gzymsy i fryzy pod okapem, narożniki, wokół okien ozdobne opaski i podokienniki, szalowanie ścian szczytowych w części poddasza. W budynku znajdują się cztery mieszkania: dwa na parterze dostępne z położonej centralnie sieni i dwa na poddaszu połączone z sienią stromymi, drewnianymi schodami. W budynku zachował się pierwotny układ przestrzenny pomieszczeń.

OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE:
Projekt realizuje program inwestorski. Uwzględniono też zalecenia konserwatorskie zachowując charakterystyczny układ przestrzenny budynku, elementy wystroju wnętrza, stolarkę okienną do wymiany z zachowaniem rysunku okien istniejących; stolarkę drzwiową do renowacji oraz wystrój elewacji.
Budynek podzielono na dwóch użytkowników.

Widok domu od strony ogrodu
Rzut parteru

Projekt zakłada wprowadzenie na parterze budynku funkcji pracowni/usług po obu stronach sieni (dwa lokale)dostępnych bezpośrednio od strony ulicy. Zostały one wydzielone z pozostałej części domu, w której mieszczą się dwa mieszkania dostępne od strony podwórza. Każde z nich przypisane jest do lokalu usługowego i stanowi z nim całość. Mieszkanie, do którego prowadzi wydzielona klatka schodowa w sieni składa się z gabinetu/biblioteki na parterze oraz dwóch pokoi, kuchni i łazienki na poddaszu.

Mieszkanie – studio nad drugim lokalem skomunikowane jest nowymi schodami prowadzącymi z przestrzeni gabinetu/biblioteki na parterze do otwartego pokoju i kuchni z jadalnią oraz łazienki na poddaszu. Forma obiektu po kapitalnym remoncie i przebudowie nie zmieni się.

Planowany zakres działań inwestycyjnych:

  • przewiduje się remont kapitalny i przebudowę budynku w zakresie wszystkich jego elementów (od fundamentów po dach) oraz zagospodarowanie terenu w granicach władania;
  • w ramach remontu i przebudowy przewiduje się zmianę istniejącego planu budynku do programu funkcjonalnego inwestora oraz dostosowanie do wymogów stawianych przepisami BHP, sanepid i p.poż. przy założeniu zachowania w maksymalnym stopniu istniejącego, bardzo dobrze zachowanego rzutu pierwotnego (charakterystycznego układu przestrzennego wnętrz)oraz wystroju elewacji;
  • układ pomieszczeń, wielkości i przeznaczenie – na rysunkach rzutów projektu;

Dane metryczne budynku po przebudowie:
– powierzchnia zabudowy – 176,46 m2
– powierzchnia użytkowa – 229,25 m2
w tym:
        parter – 138,84 m2
        poddasze użytkowe – 90,41 m2
– kubatura ca 987,00 m3

Charakterystyczne dla Bojar deskowanie elewacji szczytowej

You may also like...