realizacje 10/10/2009

Budynek usługowo-produkcyjno-handlowy przy ul. Gruntowej w Białymstoku


Budynek usługowo-produkcyjno-handlowy z częścią mieszkalną
Białystok, ul. Gruntowa 9/1
projekt – 2009
realizacja -2010/11

Zespół projektowy:
Architektura autorzy:
mgr inż. arch. Janusz Kaczyński
mgr inż. arch. Barbara Miron-Kaczyńska
Technologia użytkowa: mgr inż. arch. Marek Patyra
Konstrukcje: mgr inż. Jan Krzysztof Grochowski
Inst. Sanitarne: mgr inż. Grażyna Sykała
Inst. Elektryczne: inż. Janusz Karski

Zagospodarowanie terenu

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE:

Lokalizacja projektowanego budynku znajduje się w środku sporego Osiedla mieszkaniowego o strukturze urbanistycznej typowej dla centrum miasta. Proponowane główne funkcje obiektu to usługi i handel. Na podstawie analizy przestrzennej kontekstu oraz w odpowiedzi na program funkcjonalny projektowanego obiektu zdecydowano się na zaprojektowanie budynku w konwencji prostych, utylitarnych form oferowanych przez modernizm i jego późniejsze transpozycje w coraz bardziej modnych dziś nurtach neomodernistycznych.
W projekcie stosowanie zasad modernizmu przejawia się zarówno w prostej, niemal minimalistycznej bryle jak i klarownym planie budynku.

Budynek zaprojektowano na planie prostokąta ze ściętym narożem. Będzie to obiekt podpiwniczony, o trzech kondygnacjach nadziemnych. Projektuje się wzniesienie go
w konstrukcji mieszanej – murowanej z elementów drobnowymiarowych połączonej z żelbetowym monolitycznym ustrojem słupowo-płytowym dającym mobilny, wolny plan do kształtowania funkcji.

Elewacje ocieplone i wykończone w systemie lekkiego-suchego montażu z wykorzystaniem blach stalowych powlekanych i płyt włóknowo-cementowych. Przeszklenia i „łamacze światła” w systemie okien i fasad aluminiowych z wykorzystaniem profili termoizolacyjnych i szkła niskoemisyjnego. Stropodach pogrążony za attyką, za którą ukryte zostaną elementy instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej, baterie słoneczne oraz wymiennik ciepła powietrze-powietrze wspomagające źródło ciepła co celów grzewczych. Elewacje zaprojektowano w stonowanej kolorystyce operującej odcieniami szarości, czerni i barwy srebrzystej. Aspektem wyróżniającym kształtowany tak narożnik ma być właśnie owa powściągliwość zarówno w formie jak i kolorystyce.

Układ funkcjonalny przewiduje ulokowanie pomieszczeń z podstawową funkcją – wyrób soczewek optycznych i obsługę optometryczną klienta w poziomach piwnicy, przyziemia oraz pierwszego piętra (vide projekt technologii). Na poziomie drugiego piętra oraz w części pomieszczeń pozostałych kondygnacji rozlokowano elementy funkcji pomocniczych – tzw. powierzchnia ruchu i usługowa do funkcji podstawowej. Szczegółowy układ pomieszczeń – wg rysunków rzutów projektu budowlanego i technologii.  
      
Dane metryczne projektowanego budynku:

  • kubatura budynku projektowanego –  ca 3550,00 m3
  • pow. zabudowy budynku projektowanego –  234,00 m2
  • łączna powierzchnia użytkowa –  839,91 m2

Janusz Kaczyński
Architekt

You may also like...