realizacje 25/05/2008

Pałac miejski Tryllingów – siedziba CBA w Białymstoku

Przebudowa, remont konserwatorski i adaptacja na funkcje biurowe pałacu miejskiego Tryllingów


Pałac miejski Tryllingów – siedziba CBA w Białymstoku
Białystok, ul. Warszawska 7
projekt – 2008

Zespół projektowy:
Architektura:
mgr inż. arch. Janusz Kaczyński
mgr inż. arch. Barbara Miron-Kaczyńska
mgr inż. arch. Marek Patyra
mgr inż. arch. Urszula Matys
Konstrukcje: mgr inż. Jan Krzysztof Grochowski
Inst. Sanitarne:
mgr inż. Grażyna Sykała
mgr inż. Jacek Szumski
Inst. Elektryczne: mgr inż. Janusz Karski

Omawiany budynek jest ogólnie w dobrym stanie technicznym i doskonale nadaje się do adaptacji do potrzeb nowej funkcji. Planowany zakres działań inwestycyjnych: przewiduje się generalny remont budynku (wymiana posadzek, części tynków wewnętrznych, docieplenie ścian i poddasza, naprawy wypraw i wystroju elewacji, wymiana elementów stolarki okiennej i drzwiowej, całkowita wymiana instalacji wewnętrznych), przebudowa wewnętrznego układu funkcjonalnego. Planowane jest prowadzenie robót związanych z remontem konserwatorskim  elewacji frontowej i wszystkich elementów wystroju wewnętrznego i zewnętrznego podlegających ochronie konserwatorskiej z uwagi na ich wartości kulturowe i historyczne. Roboty związane z remontem konserwatorskim i adaptacją budynku do nowych funkcji będą prowadzone równolegle.

You may also like...