realizacje 20/12/2002

Muzeum Ikon w Supraślu

Rewaloryzacja zabytkowego zespołu budynków klasztornych w Supraślu w zakresie adaptacji części pomieszczeń na funkcje programowe Muzeum Ikon – Oddział Muzeum Podlaskiego


Muzeum Ikon w Supraślu
Supraśl, ul. Klasztorna 1
projekt: 2002
realizacja: 2005

Zespół projektowy:
Autor: mgr inż. arch. Janusz Kaczyński
Współpraca: 
mgr inż. arch. Barbara Miron-Kaczyńska 
mgr inż. arch. Tomasz Rubin
mgr inż. arch. Sylwia Burbula
Projekt wystawy: art. plastyk Lech Nowacki
Konstrukcje: mgr inż. Jan Krzysztof Grochowski
Inst. elektryczne: inż. Janusz Karski
Inst. sanitarne: mgr inż. Grażyna Sykała

Główne wejście do Muzeum Ikon
Sala edukacyjna

You may also like...