koncepcje 13/09/1998

Stadion piłkarski BKS JAGIELLONIA w Białymstoku

Modernizacja istniejącego stadionu lekkoatletycznego BKS „JAGIELLONIA” z adaptacją na stadion piłkarski z zapleczem i zespołem handlowo-usługowym przy ul. Jurowieckiej w Białymstoku


Stadion piłkarski BKS „JAGIELLONIA” z zapleczem w Białymstoku
Białystok, ul. Jurowiecka 21
projekt – 1998
realizacja – projekt niezrealizowany

Zespół projektowy:
Architektura:
Autor: mgr inż. arch. Janusz Kaczyński
Współpraca:
mgr inż. arch. Barbara Miron-Kaczyńska
mgr.inż. arch. Marek Średziński
Technologia stadionu: mgr Mirosław Mojsiuszko
Konstrukcje: mgr inż. Jan Krzysztof Grochowski
Inst. elektryczne: mgr inż. Adam Dubowski
Inst. sanitarne: mgr inż. Marian Życki
Oświetlenie: mgr inż. Janusz Zieliński
Zieleń: mgr inż. Małgorzata Malewicka-Wróblewska
Wizualizacje:
mgr inż. arch. Adam Jakimowicz
stud. arch. Tomasz Rubin

ZAŁOŻENIA KONCEPCYJNE:
Boisko piłkarskie o standardowych wymiarach 70 x 105m
z pasami dystansowymi, z trybunami obsługiwanymi przez „korytarze” i klatki schodowe (womitoria) – usytuowano wewnątrz zespołu. Wokół, pod trybunami i na reszcie wolnego terenu rozmieszczono przestrzenie handlowe i funkcje pomocnicze.

Stadion wyodrębniono komunikacyjnie by kibice, nie dezorganizowali funkcjonowania zespołu handlowego. Wejścia na stadion przewidziano w czterech jego narożach gdzie następuje wewnętrzne skanalizowanie i rozdział strumieni kibiców. Trybuny jak i drogi komunikacyjne pozwalają na podzielenie stadionu na sektory i wyodrębnianie ze względów bezpieczeństwa poszczególnych grup kibiców, ich kontrolę i wzajemną izolację. Dojazd pojazdów specjalnych (karetek, straży pożarnej, policji) na płytę stadionu przewidziano poprzez tunel w niższej trybunie oraz z narożników w „pęknięciach” pomiędzy trybunami. Ewakuację z trybun przewidziano poprzez drogi komunikacyjne na zewnątrz oraz przez „szczeliny” bezpośrednio na płytę boiska. Trybuny przewidziano na około 14000 miejsc siedzących, o przekroju paraboidalnym zapewniającym dobrą widoczność z każdego krzesełka.

Projekt przewiduje możliwość aranżowania składanej sceny o wymiarach ca 25 x 25 m, z zadaszeniem montowanym na czas imprez estradowych w oparciu o konstrukcję dachu trybun. Na czas koncertów konieczne będzie zabezpieczanie murawy.
Zespół handlowo-usługowy oparto o trzy ściany stadionu mające kontakt z otaczającym go istniejącym układem komunikacyjnym. Na pomieszczenia handlowe wykorzystano kubaturę pod konstrukcją stromych trybun stadionu piłkarskiego. Funkcję tę ulokowano na dwóch poziomach – tzw. „niski” parter obniżony o ca 100cm oraz „wysoki” parter na poziomie ca 280cm nad terenem. Pomieszczenia spięte są dwupoziomowym pasażem. Obydwa poziomy skomunikowane są ze sobą w pionie systemem klatek schodowych i pochylni. Przestrzeń „na zewnątrz” pasażu domykają budynki dwukondygnacyjne, natomiast w partii pod trybunami, ponad dwiema kondygnacjami handlowymi usytuowano kolejne dwie kondygnacje biurowe. Nasuwają się one częściowo nad pasaż i wykorzystują pozostałą przestrzeń pod ukośną płytą trybuny. Zasadą ukształtowania planu zespołu handlowego jest maksymalny dostęp pomieszczeń (handlowych) do pasażu poprzez niezależne witryny.
Kameralny, poprzez zbiór „domknięć” i „otwarć”, pasaż ów faktycznie jest przestrzenią otwartą poza kubaturą, łatwo dostępną, omywaną strumieniem pieszych.

Forma jest wynikiem studiów nad współczesnymi kreacjami – pochodnymi plastyki współczesnych technologii wznoszenia i materiałów stanowiących tworzywo architektury końca lat 90-tych; oferowana architektura nie zamierza kokietować modnymi bo zrozumiałymi pseudohistoryzującymi aplikacjami ani też szokować mocnym indywidualnym znakiem; istotnym wydało nam się wysmakowanie proporcji pomiędzy wszystkimi składającymi się na FORMĘ prostymi elementami; odrzuciliśmy działania czysto dekoratywne na rzecz rzetelnej plastyki elementów konstrukcji oraz „przesłon” i „otwarć” definiujących przestrzenie „wewnętrzne” i „zewnętrzne”.

DANE METRYCZNE OBIEKTU:
Dane ogólne:

 • kubatura – ca 65000,00m3
 • powierzchnia zabudowy – ca 9980,00m2
 • powierzchnia boiska – 9200,00m2
 • powierzchnia użytkowa brutto) – 16222,90m2
 • powierzchnia użytkowa netto – 15924,00m2
 • trybuny na 14000 miejsc siedzących
 • miejsca postojowe: parkingi przy zespole – ca 300
  parkingi za rzeką – ca 300
  Udział powierzchni poszczególnych funkcji w ogólnej
  powierzchni użytkowej obiektu:
 • łączna powierzchnia użytkowa 16222,90m2
 • łączna powierzchnia handlowa 9102,80m2
 • łączna powierzchnia biurowa 3050,00m2
 • łączna powierzchnia komunikacyjna 2467,80m2
 • łączna powierzchnia pomocnicza 1600,50m2

Janusz Kaczyński
architekt

Białystok, wrzesień’1998, luty’2006

You may also like...