koncepcje 16/06/2003

Budynek usługowo-mieszkaniowy przy ul. Nowy Świat w Białymstoku


Budynek usługowo-mieszkaniowy w Białymstoku
Białystok, ul. Nowy Świat 9
projekt – 2003
realizacja – niezrealizowany

Zespół projektowy:
Autorzy:
mgr inż. arch. Janusz Kaczyński
mgr inż. arch. Barbara Miron Kaczyńska
Konstrukcje: mgr inż. Krzysztof Grochowski
Inst. sanitarne: mgr inż. Grażyna Sykała
Inst. elektryczne: inż. Janusz Karski

W zamiarze jest wyeksponowanie rewaloryzowanej zabytkowej elewacji kamie-nicy oraz wystroju architektonicznego przejazdu bramnego; dopełnieniem jest dobudowa w głębi działki nowej części stanowiącej swoistą restytucję rozbieranej oficyny w mocno zwiększonych gabarytach – „wielkiej oficyny”; podwaliną estetyczną architektury jest prostota form i ich utylitaryzm, naturalne materiały i kolorystyka; odrzucamy zamiar epatowania wyrafinowanymi zabiegami przestrzennymi czy technologiami; projektowany Zespół nie będzie agresywnie odznaczał swoją obecność w przestrzeni lecz jawić się w niej ma jako subtelny, przystający element; oczywiście doskonałe wykonanie z materiałów w porządnym gatunku;

Obiekt istniejący wzniesiony jest w technologii tradycyjnej: ściany konstrukcyjne i grube murowane, stropy żelbetowe na belkach stalowych, więźba dachowa kombinowana (drewniana z elementami stalowymi); nowy obiekt planuje się wznieść w technologii szkieletu żelbetowego słupowo-płytowego (bezryglowego) w celu uzyskania mobilnej powierzchni użytkowej; będzie to obiekt podpiwniczony z trzema kondygnacjami nadziemnymi; ściany osłonowe z bloków gazobetonowych lub „porotherm” ocieplone w metodzie lekkiej-mokrej płytami wełny mineralnej i wyprawione tynkiem mineralnym, partiami z licówkami ceramicznymi; ślusarka pcv i aluminiowa;

You may also like...