koncepcje 15/03/2011

Oddział Urzędu Dozoru Technicznego w Białymstoku

Koncepcja architektoniczna budynku Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego przy ul. Hetmańskiej w Białymstoku


Urząd Dozoru Technicznego w Białymstoku
Białystok, ul. Hetmańska
projekt – 2011

Zespół projektowy:
mgr inż. arch. Janusz Kaczyński
mgr inż. arch. Barbara Miron-Kaczyńska
mgr inż. arch. Stefan Kaczyński
mgr inż. arch. Marek Patyra
mgr inż. arch. Krystian Karpiuk

Zagospodarowanie terenu

1. ANALIZA WARUNKÓW WYJŚCIOWYCH DO PROJEKTOWANIA:

Teren inwestycji zlokalizowany jest poza ścisłym centrum miejskiej struktury urbanistycznej Białegostoku. Od strony południowo-wschodniej przylega do terenu zielonego należącego do PKP, a od północnego-zachodu ograniczają go ulica Hetmańska oraz droga dojazdowa oznaczona w Planie jako KD-44D. Działka przeznaczona pod budowę siedziby oddziału UDT znajduje się na terenie podmokłym i nie jest zainwestowana. Jedyny istniejący wjazd na teren znajduje się w północno-zachodniej części działki od strony ul. Hetmańskiej. Na podstawie koncepcji inwestorskiej przewiduje się rozbudowę istniejącego wjazdu oraz budowę dwóch kolejnych: od strony ul. Hetmańskiej oraz drogi oznaczonej jako KD-44D.

Konkluzje do koncepcji po analizie warunków wyjściowych do projektowania:
• optymalne ulokowanie projektowanego budynku biurowego wzdłuż ul. Hetmańskiej w północno-wschodniej części działki – pozostawienie rezerwy terenu pod plac oraz halę prób urządzeń mobilnych i diagnostyki pojazdów ciężarowych;
• zapewnienie optymalnego dojazdu dla klientów UDT od strony drogi dojazdowej nr KD-44;
• rezygnacja z wprowadzania pomieszczeń archiwum, magazynów sprzętu biurowego oraz parkingów podziemnych w kondygnacji podziemnej – z powodu lokalizacji budynku na terenie okresowo podmokłym – ochrona tego typu pomieszczeń czy też budowa parkingów podziemnych wydaje się być zbyt droga i nieopłacalna przy tego typu inwestycji;
• zmniejszenie powierzchni piwnicy do niezbędnego minimum (pomieszczenia przyłączy, konserwatora oraz firmy sprzątającej), z myślą o potencjalnej całkowitej rezygnacji z kondygnacji podziemnej z możliwością ulokowania wszelkich pomieszczeń na parterze i pozostałych piętrach;
• budynek siedziby Urzędu Dozoru Technicznego powinien być jednorodną kompozycyjnie, wyeksponowaną, a zarazem rozpoznawalną formą architektoniczną o czytelnym układzie przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym;
• nowoczesna bryła obiektu powinna podkreślać charakter i specyfikę firmy;
• zalecane wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i materiałowych zarówno w konstrukcji jak i elewacjach budynku (preferowane przez inwestora ściany z okładziną elewacyjną w postaci płyt kompozytowych wykonanych z blach aluminiowych) bez epatowania przesadnie bogatym detalem architektonicznym;

2. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE:

– relacje przestrzenne i funkcjonalne z otoczeniem:
Projektowany budynek mieści się na działce ograniczonej od strony południowo-wschodniej terenem należącym do PKP, a od strony północno-zachodniej ul. Hetmańską. Położenie oraz kształt działki w istotny sposób determinują sposób kształtowania bryły budynku. Bardzo logicznym zdaje się być lokowanie obiektu biurowego wzdłuż działki, równolegle do ul. Hetmańskiej, w jej północno-zachodniej części, natomiast hali badan diagnostycznych oraz placu prób urządzeń mobilnych możliwie w drugim planie. Układ taki pozwala na wyeksponowanie i podkreślenie rangi siedziby UDT, która widoczna byłaby już ze skrzyżowania ul. ks. J. Popiełuszki z ul. Hetmańską. Wjazd główny dla klientów oraz pracowników ulokowano od strony drogi dojazdowej nr KD-44 i prowadzi na drogę wewnętrzną, przy której usytuowano 56 naziemnych miejsc postojowych dla samochodów osobowych, z tego 12 miejsc w parterze budynku, osłoniętych od góry jego bryła jest przeznaczonych dla kadry kierowniczej UDT). Dodatkowy wjazd techniczny obsługujący hale badań oraz plac umieszczono w południowo-zachodniej części działki, a wyjazd z terenu środkowej części działki. Dojazd pożarowy do budynku po drodze wewnętrznej zapewniony będzie poprzez wjazd główny lub techniczny z dodatkowa możliwością dojechania od strony wschodniej droga dojazdowa KD-44. Główne wejście do budynku dla klientów oraz pracowników znajduje się od strony ul. Hetmańskiej, natomiast dodatkowe wejście dla pracowników zlokalizowano w tylnej części budynku.

Rzut parteru

– układ funkcjonalny:
Projektowana siedziba UDT to podłużny, trzykondygnacyjny budynek ze zminimalizowana piwnica. Funkcjonalnie obiekt dzieli się na dwie części: dostępna dla pracowników i klientów część biurowo-reprezentacyjno i gościnna oraz część techniczna. Z powodu terenu okresowo podmokłego zrezygnowano z lokowania w piwnicy pomieszczenia archiwum oraz magazynu WPB decydując się jedynie na pomieszczenia techniczne – przyłączy, pomieszczenia firmy sprzątającej oraz konserwatora. Na parterze zaprojektowano przestronny hol z Biurem Obsługi Klienta, miejscem przeznaczonym dla oczekujących interesantów oraz przeszklona klatka schodowa łącząca wszystkie kondygnacje budynku. Aby maksymalnie wykorzystać powierzchnie holu oraz otworzyć go na zewnętrze zrezygnowano z umieszczania przy wejściach wiatrołapów proponując w zamian kurtyny powietrzne. Hol został doświetlony za pomocą trzykondygnacyjnej szklanej fasady oraz świetlików umieszczonych w dachu. W bezpośrednim sąsiedztwie holu znajduje się foyer, z którego można dostać się do sali konferencyjnej (o pojemności 80-100 osób) oraz pomieszczenia towarzyszących w postaci szatni i sanitariatów. Dodatkowo przy sali konferencyjnej umieszczono magazynki mebli, a także pomieszczenia kuchenne dla firmy cateringowej. W sali konferencyjnej, która ma pełnić funkcje: szkoleniowa, konferencyjna i egzaminacyjna, wprowadzono systemowa mobilna ściankę o dużej dźwiękoszczelności w systemie bez prowadnic podłogowych umożliwiająca podział dużej sali na dwie mniejsze. Pozwala to na jednoczesne i niezakłócone prowadzenie dwóch imprez w tym samym czasie. Na tej samej zasadzie działają projektowane ścianki mobilne miedzy sala wielofunkcyjna, a foyer, dzięki którym w razie potrzeby możemy stworzyć jedna duża przestrzeń potrzebna na dana okoliczność.

Przestrzeń holu została połączona z wyższymi kondygnacjami poprzez otwarte atrium, które opasają antresole zaprojektowane na pierwszym i drugim piętrze oraz szklana fasada od strony wejścia do budynku. Z parteru można dostać się na pierwsze i drugie piętro za pomocą otwartej klatki schodowej oraz lekkiej, przeszklonej windy. Na tych kondygnacjach zaprojektowano pomieszczenia biurowe przewidziane w programie funkcjonalnym inwestora. Na pierwszym piętrze z dostępem z antresoli zaprojektowano gabinet dyrektora z sekretariatem, zapleczem oraz dwie sale spotkań z klientami. Od antresoli wzdłuż budynku odbiegają dwa korytarze, za pomocą których można dostać się do poszczególnych pomieszczeń biurowych działów OOZ, OAF oraz OC (typu open space). Na końcu budynku znajduje się pomieszczenie socjalne oraz pomieszczenia archiwum, które zgodnie z wytycznymi w razie potrzeby można zamienić na pomieszczenia biurowe nie ingerując w elewacje budynku. W rdzeniu budynku, znajdującym się miedzy korytarzami, mieszczą się dwie sale narad działów, pomieszczenie ksero, garderoba, pokoje infrastruktury oraz pomieszczenia sanitarne.

Rzut 1 piętra

Na ostatniej kondygnacji we wschodniej części budynku zaprojektowano pomieszczenia biurowe działu OT (typu open space) oraz OAF, sale narad, pomieszczenia socjalne, pokój informatyka oraz pomieszczenia archiwum (które w razie potrzeby można zamienić na pomieszczenia biurowe nie ingerując w elewacje budynku). W zachodniej części budynku znajduje się strefa gościnna z 5 pokojami 2-osobowymi (w tym 2 apartamenty) oraz pomieszczeniem kuchennym. W rdzeniu budynku znajdują się: magazyn WPB, serwerownia, pomieszczenia porządkowe i gospodarcze, pomieszczenia ksero, pomieszczenia infrastruktury, garderoba oraz pomieszczenie sanitarne. W celu zapewnienia lepszej komunikacji, a także skrócenia drogi ewakuacyjnej z pierwszego i drugiego pietra na zewnątrz, wprowadzono dodatkowa klatkę schodową zlokalizowaną w południowo-wschodniej części budynku. Klatka ta jest klatka wspomagająca główna klatkę schodowa ulokowana w holu reprezentacyjnym i korzystać z niej będą pracownicy, goście oraz obsługa budynku. Istnieje możliwość zainstalowania w niej dodatkowej windy (aczkolwiek nie jest to konieczne!).

Przekrój A-A
Przekrój B-B

– forma oraz stylistyka tworzywa architektonicznego:
Budynek siedziby Urzędu Dozoru Technicznego powinien być nowoczesna i podkreślająca charakter firmy forma architektoniczna o specyfice budynku biurowego wysokiej klasy zawierając przy tym czytelny układ przestrzenny i funkcjonalny. Bryła obiektu, jaka proponujemy jest prosta, podłużna, jednolita kompozycyjnie forma o wyjątkowo czytelnym układzie funkcjonalno-użytkowym. W parterze lokujemy sale konferencyjna z zapleczem oraz obszerny hol, który łączy cały budynek w pionie. Natomiast w dwóch wyższych kondygnacjach pomieszczenia biurowe, specjalne i pomocnicze. Wyeksponowany, zaakcentowany narożnik znajdujący się od strony głównego wjazdu miał nadać bryle budynku odrobinę drapieżności oraz podkreślić strzelistość formy.


Budynek został pokryty dwoma rodzajami paneli aluminiowych: ciemnoszare (grafitowe) o gładkiej powierzchni – lokowanymi w parterze, a także na wysokościach stropów i południowo-zachodniej elewacji oraz jasnoszare, perforowane, montowane miedzy poszczególnymi oknami w wyższych kondygnacjach. Kolorystyka, wykorzystane materiały i forma obiektu maja nadać budynkowi odpowiednia rangę oraz podkreślić charakter pełnionej przez UDT funkcji.

Rzut 2 piętra

– rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe:

 • przyjęto dla budynku układ konstrukcyjny żelbetowy, monolityczny, płytowo-słupowy ze zbrojeniem pasmowym płyt, pozwalający na swobodne kształtowanie przestrzeni wewnętrznych i aranżacje pomieszczeń;
 • ławy i stopy fundamentowe żelbetowe, monolityczne;
 • ściany fundamentowe murowane z bloków betonowych lub żelbetowe, monolityczne;
 • część podziemna zabezpieczona izolacja przeciwwilgociowa (rodzaj izolacji i zakres piwnic w zależności od wyników badań geotechnicznych podłoża gruntowego;
Przekrój C-C
 • fasada przeszklona, wzmocniona stalowymi strukturami w formie kratownic dosztywniających konstrukcje samonośna fasady;
 • ściany zewnętrzne osłonowe, murowane z bloków gazobetonowych, ocieplone wełna mineralna pod konstrukcja lekkiej fasady wentylowanej; w części podziemnej ocieplenie ścian fundamentowych płytami ze styroduru;
 • stropy – żelbetowe, w systemie płytowo-słupowym;
 • konstrukcje stropodachów projektowanych – płyta żelbetowa z warstwa ocieplająca z wełny mineralnej oraz powłoka wodoszczelna ze wzmocnionych welonem szklanym pap wielowarstwowych bitumicznych termozgrzewalnych;
 • część dachu nad holem wsparta na stalowych kratownicach z konstrukcja z blachy stalowej fałdowej;
 • pokrycie dachu papa termozgrzewalna, obróbki z blachy stalowej cynk-tytan lub powlekanej;

– wykończenie elewacji:

 • lekka fasada wentylowana z płyt aluminiowych ciemnoszarych (o gładkiej powierzchni) oraz jasnoszarych (perforowanych), mocowanych do ścian zewnętrznych, z ociepleniem wełna mineralna;
 • przy głównym wejściu – ściana fasadowa, przeszklona z profili aluminiowych, szklona szkłem bezpiecznym, pakiety szklane energooszczędne z nakładkami z hartowanego lub klejonego szkła bezpiecznego barwionego, piaskowanego lub trawionego;
 • okna pomieszczeń pierwszego i drugiego pietra o wysokości całej kondygnacji (szkło bezpieczne, hartowane);
 • stolarka drzwiowa i okienna – aluminiowa;
Elewacja frontowa (północno-zachodnia)
Elewacja tylna (południowo-wschodnia)

wykończenie materiałowe wnętrza:

 • schody w holu – konstrukcja żelbetowa, balustrady ze szkła bezpiecznego, hartowanego;
 • ściany wewnętrzne i działowe z warstwami akustycznymi w pomieszczeniach kierowników działów, dyrektora, sal spotkań z klientami i narad oraz sali konferencyjnej; – zaprojektowano jasne, dość przestronne wnętrza intensywnie doświetlone światłem dziennym;
 • ściany działowe miedzy pomieszczeniami biurowymi w konstrukcji lekkiej zabudowy, wykończone płytami G-K lub OSB, malowanymi na biało lub licowanymi „na drewno” klonowe, sufity podwieszane kryjące instalacje w kolorze białym;
 • posadzki w holu, sali konferencyjnej oraz korytarzach w postaci płyt gresowych, w pomieszczeniach biurowych wykończone wykładzina dywanowa, tam gdzie wymaga to technologia pomieszczeń stosowane systemowe podłogi techniczne;
 • między korytarzami, a pomieszczeniami biurowymi wprowadzono systemowe szare, aluminiowe, przeszklone ścianki, w polach szaf wypełnienie drewniane, drzwi do pomieszczeń drewniane, pełne;
 • wyposażenie meblowe pomieszczeń biurowych, sal spotkań z klientami, narad, pomieszczeń socjalnych, pokoi gościnnych, przestrzeni pomocniczych i sali konferencyjnej w postaci systemowych mebli o ergonomicznych kształtach;

3. DANE METRYCZNE:

Bilans terenu:

 • powierzchnia terenu objęta opracowaniem: 4526m2
 • powierzchnia terenu przeznaczona na budynek biurowy wraz z parkingami: 2410m2
 • rezerwa terenu przeznaczona na hale prób oraz plac: 2116m2
 • łączna powierzchnia zabudowy: 1310m2
  w tym:
  budynek biurowy: 840m2
 • hala prób urządzeń mobilnych i diagnostyki samochodów ciężarowych: 470m2
 • łączna powierzchnia dróg, dojazdów, placu i parkingów naziemnych: 1903m2
 • łączna powierzchnia, chodników ciągów pieszych: 480m2
 • łączna powierzchnia terenów zielonych: 833m2
 • łączna liczba miejsc parkingowych: 56 dla sam. osobowych
  w tym:
  parking przy budynku biurowym: 37 miejsc
  parking przy budynku hali: 19 miejsc

Zestawienie pomieszczeń i powierzchni użytkowych projektowanego obiektu:

 • powierzchnia użytkowa netto (bez komunikacji): 1351m2
 • w tym powierzchnia komunikacji budynku: 364m2
 • powierzchnia użytkowa budynku brutto: 1715m2

You may also like...