realizacje / wybrane 21/11/2005

Muzeum Okręgowe w Suwałkach

Remont i przebudowa zabytkowego budynku Muzeum Okręgowego w Suwałkach


Muzeum Okręgowe w Suwałkach
Suwałki, ul. Kościuszki 81
projekt – 2005
realizacja – 2011

Zespół projektowy:
Architektura autorzy:
mgr inż. arch. Janusz Kaczyński
mgr inż. arch. Barbara Miron-Kaczyńska
Architektura współpraca:   
mgr inż. arch. Sylwia Burbula
mgr inż. arch. Bartłomiej Citko
mgr inż. arch. Joanna Popko
Konstrukcje: mgr inż. Jerzy Firańczyk
Inst. Sanitarne: mgr inż. Grażyna Sykała
Inst. Elektryczne: mgr inż. Janusz Karski

Plan sytuacyjny

OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE:

  • planowany zakres działań inwestycyjnych: przewiduje się generalny remont budynku obejmujący wszystkie jego elementy (od fundamentów po dach) oraz zagospodarowanie terenu w granicach władania;
  • w ramach remontu przewiduje się adaptacje istniejącego planu budynku do programu funkcjonalnego muzeum oraz dostosowanie do wymogów stawianych przepisami BHP, sanepid i p.poż. przy założeniu zachowania w największym stopniu rzutu pierwotnego;
  • do generalnych przesądzeń należała decyzja o całkowitej wymianie istniejących stropów nad piwnicami i nad piętrem (z wyjątkiem stropów nad klatką schodową główną i salą „teatralną”) oraz więźby dachowej, a także zlikwidowanie istniejącej klatki schodowej służbowej i zaprojektowanie klatki schodowej służbowej spełniającej wymogi drogi ewakuacyjnej;

W całym budynku będzie wymieniona stolarka okienna na okna
drewniane z zachowaniem pierwotnych podziałów i rysunku; ochronie i
konserwacji podlegają przestrzenie szczególnie cenne pod względem
zachowania elementów historycznego wystroju – główna klatka schodowa i
hole oraz sala „teatralna”; do konserwacji przewidziano wybrane drzwi
wewnętrzne dobrze zachowane i prezentujące wartościowe cechy wzornicze;
szczególnej ochronie podlega wystrój elewacji frontowej (wschodniej)
oraz elementy wystroju elewacji południowej;

Dane dotyczące obiektów kubaturowych po remoncie i adaptacji:

  • kubatura – ca 8500,00 m3
  • powierzchnia zabudowy – 780,90 m2
  • powierzchnia użytkowa brutto – 1906,80 m2

Poniżej przedstawiamy zdjęcia z realizacji:

You may also like...