realizacje / wybrane 03/07/2001

Kapitanat portu Żeglugi Mazurskiej w Mikołajkach


Kapitanat portu „Żeglugi Mazurskiej” w Mikołajkach
Mikołajki, Plac Wolności
projekt – 2001
realizacja – 2002/03

Zespół projektowy:
Autor: mgr inż. arch. Janusz Kaczyński
Współpraca:
mgr inż. arch. Barbara Miron-Kaczyńska
mgr inż. arch. Tomasz Rubin
mgr inż. arch. Sylwia Burbula
Konstrukcje: mgr inż. Jan Krzysztof Grochowski

OPIS ZAMIERZENIA:

ANALIZA PRZESTRZENI ZASTANEJ:
Fragment działki o nr geodezyjnym 200/1, na której przewidziana jest inwestycja, zlokalizowana jest w obrębie centrum struktury urbanistycznej miasta Mikołajki, tuż przy nabrzeżu portu pasażerskiego i w oparciu o przyczółek mostu dla pieszych. Kontekstem architektonicznym są tu raczej most, zabudowania portowe, statki Żeglugi Mazurskiej niż formy zabudowy zabytkowego centrum miasteczka.

Obszar ten podlega ochronie konserwatorskiej, toteż koncepcja formy architektonicznej winna była być uzgodniona z Państwową Służbą Ochrony Zabytków. Inwestor posiada rezerwy w przyłączu energii elektrycznej, natomiast na podłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej uzyskano odpowiednie warunki techniczne, we-dług których do obiektu będą wykonane odpowiednie przyłącza. Największym problemem lokalizacji są trudne warunki gruntowe wymagające specjalnego posadowienia.

ISTNIEJĄCE ZAINWESTOWANIE:
Inwestor użytkuje nabrzeże portowe, a funkcje „dworca” pełni tymczasowo ustawiony kontener biurowy mieszczący kasę biletową, zaplecze socjalne obsługi portowej i kapitanat. Do elementów zainwestowania należy oświetlenie nabrzeża oraz nowe przyłącze energetyczne przygotowane do zasilania projektowanego budyneczku Dworca obsługi pasażerów. Teren pasa nabrzeża jest utwardzony i wyłożony beto-nowymi płytami chodnikowymi.

OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE:
w warstwie funkcjonalnej:
projekt wykonany został zgodnie z programem inwestorskim; w parterze budyneczku znajdować się będzie kasa biletowa z poczekalnią i zapleczem socjalnym (wc, pom. gospodarcze), na piętrze kapitanat portu również z zapleczem socjalnym (wc, pom. gospodarcze); kasy biletowe dostępne będą z poziomu nabrzeża, na taras kapitanatu, na I piętrze można wejść z poziomu mostu lub stalowymi schodami z ciągu pieszego z poziomie bulwaru.

Budyneczek obsługiwać ma ruch turystyczny na statkach Żeglugi Mazurskiej oraz promować turystykę opartą o jeziora (żeglarstwo, kajakarstwo itp.); maszt z olinowaniem daje możliwość sygnalizacji i gali flagowej a także zamocowania reklamowego żagla na odciągu – „sztagu” zwracającego z dala uwagę odwiedzających na port.

w warstwie architektonicznej:
poszukiwanie formy dla tak małego obiektu w tak wyeksponowanym miejscu wymagało zdefiniowania roli dla jego formy architektonicznej w istniejącym kontekście przestrzennym; obiekt pełnić ma funkcje użytkowe (kasa biletowa, kapitanat) ale też reklamowo-informacyjne (obsługa ruchu portowego i turystycznego, promocja turystyki wodnej, miejscowości i regionu); po analizach zdecydowaliśmy by architektura budyneczku nawiązywała raczej do form infrastruktury portowej niźli do zabudowy miejskiej; stąd sięgnęliśmy do modernizującego nurtu „architektury okrętowej” tak chętnie stosowane w latach XXX-tych w okresie II Rzeczpospolitej (Warszawa, Gdynia, Augustów); stąd ciężki cokół z maleńkimi okienkami, zawieszone na nim stalowe trap i schody o technologicznych formach, nadstawiony przeszklony „kiosk” kapitanatu zwieńczony płaskim okrętowym daszkiem, a wszystko to wieńczy wysoki maszt z salingiem podtrzymywany odciągami-wantami i sztagami, na których kolorowo łopocze gala flagowa i biało-błękitny pasiasty żagiel widoczny z daleka.

Dane metryczne:  

  • kubatura – ca 227,50 m3
  • powierzchnia zabudowy – 32,50 m2
  • powierzchnia – użytkowa – 53,80 m2
  • powierzchnia całkowita – 67,25 m2
            
    Janusz Kaczyński
    Architekt

Białystok, grudzień’2005

You may also like...