realizacje 25/04/2005

Kamienica biurowo-handlowa przy Warszawskiej 9 w Białymstoku

Przebudowa i rozbudowa istniejącej kamienicy z adaptacją na funkcje biurowo-usługowe


Kamienica biurowo-handlowa przy Warszawskiej 9 w Białymstoku
Białystok, ul. Warszawska 9
projekt – 2005
realizacja – 2005/06

Zespół projektowy:
Autorzy:           
mgr inż. arch. Janusz Kaczyński  
mgr inż. arch. Barbara Miron-Kaczyńska
Współpraca:           
mgr inż. arch. Sylwia Burbula
mgr inż. arch. Bartłomiej Citko
Konstrukcje: mgr inż. Jerzy Firańczyk
Inst. Elektryczne: mgr inż. Grzegorz Roszczyński
Inst. Sanitarne: mgr inż. Grażyna Sykała

Wizualizacja projektu

OPIS KONCEPCJI:
Budynek – przedmiot przebudowy – zlokalizowany jest w pierzei ulicy Warszawskiej. Ulicy, która powoli odzyskuje swoje ważnym znaczenie w strukturze urbanistycznej naszego miasta. Geneza powstania ulicy Warszawskiej sięga czasów kształtowania miejskiego założenia przestrzennego w oparciu o kompozycją założenia pałacowego. Jest to ulica o zabudowie pierzejowej, o zróżnicowanej wysokości „ścian” urbanistycznych z charakterystyczną arytmią „pęknięć” pomiędzy poszczególnymi obiektami lokowanymi na kolejnych parcelach. Czasem te „pęknięcia” otwierają się w place czy ogrody, czasem są zdeformowane przez nowe budynki czasem przez wyburzenia starych. W tle pierzei – w drugim planie rozlokowane są budynki wyższe z dojazdem od ulicy Ogrodowej i Modlińskiej. Jednak te wysokie „tła” są widoczne tylko z nielicznych odległych perspektyw. Z wnętrza Warszawskiej widzimy je bezpośrednio w „pęknięciach” otwierających się na wnętrza parceli. W perspektywie ulicy nie są widoczne.

Nasz budynek, wybudowany w końcu wieku XIX, przebudowywany w latach międzywojnia i w latach 60-tych, o zubożonej fasadzie i odartej z detalu bryle stanowi dziś anonimowy fragment ściany ulicy. W zamierzeniu jest przywrócenie mu walorów techniczno-funkcjonalnych jak i nadanie mu indywidualnego wyrazu architektonicznego. Jednak wpisanego w specyficzny charakter ulicy Warszawskiej.

Główne wejście do kamienicy

Stąd fasada frontowa odzyskuje u nas niemal historyczny kostium z współczesnymi lekkimi lukarnami w dachu. W głębi jednak proponujemy na wskroś współczesna bryłę możliwą do oglądania jedynie z owych „pęknięć” bram i w ciasnych perspektywach podwórza. W szaro-srebrzystych elewacjach proponujemy zabawę w trzy kolory (żółty, czerwony i niebieski).

Plan budynku składa się z części „starej” (od ulicy) i „nowej” wyniesionej na słupach w głębi parceli. Części łączy przestronny pion komunikacyjny obsługujący wszystkie kondygnacje obiektu. W parterze przestronne lokale handlowe, na piętrach od ulicy i w głębi lokale biurowe i usługowe. Układ funkcjonalny wykorzystuje niemal do granic możliwości działki – pod skrzydłem „nowym” ulokowano zespół miejsc postojowych. Projekt jest próbą realizacji śródmiejskiego zamierzenia komercyjnego, z przyjęciem naczelnej estetycznej zasady bazującej na skromnej elegancji.

Dane metryczne:

  • kubatura – 10100,0 m3                
  • powierzchnia użytkowa    –    2200,80 m2

Janusz Kaczyński
Architekt

Białystok, styczeń’2006

You may also like...