aktualności 13/10/2014

III nagroda w konkursie na opracowanie koncepcji siedziby Rady Miasta Białystok

Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej przebudowy i nadbudowy budynku dawnej synagogi przy ul. Branickiego 3 w Białymstoku na potrzeby siedziby Rady Miasta Białystok

Opinia sądu konkursowego:
Pracy przyznano III nagrodę za racjonalną koncepcję architektoniczną prawidłowo rozwiązującą całość funkcjonalno-przestrzenną, która została oparta na idei przeważającej wśród prezentowanych w konkursie prac. Jednak konsekwencja realizacji tych założeń, mianowicie wyeksponowanie frontonu synagogi kryjącego salę zebrań na tle ściany o współczesnej formie, mieszczącą funkcje obsługujące Radę Miejską, wyróżnia się korzystnie spośród pozostałych. Ten walor praca osiągnęła dzięki wnikliwej analizie materiałów wejściowych oraz prawidłowej identyfikacji problemów – „główne ograniczenia inwestycyjne”, z których wynikają szczególne zalety opracowania: dobre i pełne rozwiązanie koncepcji funkcjonalnej i budowlanej; – starannie i czytelne rozwiązania. Mimo efektownego przedstawienia widoków i wizualizacji Jury nie zostało przekonane do koncepcji formy, jako kompozycji starego z nowym – brak konsekwentnego rozwiązania tła i jego skontrastowania z wymagającym przetworzenia fragmentem reliktowym, oraz wyeksponowania najważniejszego elementu pierzei – kwestii wyróżnienia estetycznego i symbolicznego, a także związania z budynkami sąsiadującymi – kwestia jakości pierzei i poprawy całego zespołu urbanistycznego.

Więcej na temat projektu -> siedziby Rady Miasta Białystok

You may also like...