aktualności 01/06/2011

Prezentacja projektu konkursowego

Konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji architektoniczno-przestrzennej dla siedziby Sądu Rejonowego w Siedlcach przy ul. Kazimierzowskiej 31a.

Więcej informacji na temat -> Sądu Rejonowego w Siedlcach

You may also like...