aktualności 07/10/2014

Bank Pekao S.A. w Białymstoku

Pierwszy etap remontu elewacji budynku banku Pekao SA przy ul. Sienkiewicza 40 w Białymstoku został zakończony pomyślnie. Po ponad dwudziestu latach od modernizacji i rozbudowy, pomimo ogólnego dobrego stanu technicznego budynku, elewacje wymagały podjęcia niezbędnych prac naprawczych. Największy wpływ na obniżenie stanu technicznego i estetycznego budynku miały niekorzystne czynniki atmosferyczne w okresie jesienno-zimowym. Planowane prace remontowe dotyczyły kilku grup zagadnień technicznych, wśród których można rozróżnić: tynki i wyprawy wapienne, elementy wykonane z kamienia naturalnego, betonu, metalu oraz stolarkę drewnianą i ślusarkę aluminiową. Obecnie czekamy na drugi etap prac związany z wymianą ślusarki aluminiowej głównej fasady oraz „ogrodu zimowego”.

Więcej na temat projektu -> Banku Pekao S.A. w Białymstoku

You may also like...