aktualności 20/01/2014

Zakończenie rewitalizacji części zabytkowego klasztoru w Supraślu

W styczniu 2014 roku zakończono ostatnie prace związane z rewitalizacją części zabytkowego klasztoru prawosławnego w Supraślu na potrzeby funkcjonalne Akademii Supraskiej.
Przedstawiamy zapis fotograficzny zmian jakie następowały w tej części zespołu klasztornego w czasie ostatnich kilku lat.

Początki prac projektowych dotyczących rewaloryzacji całego zespołu budynków klasztornych sięgają 1999 roku. Od tamtego czasu sukcesywnie następowała rewitalizacja poszczególnych części obiektu. Najpierw wyremontowano zespół pomieszczeń klasztornych prawosławnego Zakonu Męskiego Zwiastowania NMP oraz dzwonnicę. W kolejnym czasie powstało Muzeum Ikon oraz Dom Pielgrzyma.
Ostatnim elementem całego zespołu klasztornego scalającym powyższe funkcje jest Akademia Supraska, której projekt powstał w latach 2011-2012.

Stan na luty 2011 – prace przedprojektowe:

Stan na grudzień 2012 – początek prac budowlanych:

Stan na luty-maj 2013:

Stan na lipiec-listopad 2013:

Stan na grudzień 2013 – prace wykończeniowe:

Stan na styczeń 2014 – oddanie obiektu:

Więcej na temat projektu -> Akademia Supraska

You may also like...