aktualności 21/08/2011

Prezentacja koncepcji Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego w Białymstoku

Projekt koncepcyjny dotyczący budowy budynku Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego przy ul. Hetmańskiej w Białymstoku

Więcej informacji na temat -> Oddziału UDT w Białymstoku

You may also like...