realizacje 07/06/2010

Dom w Chrabołach

Rozbudowa i przebudowa istniejącego drewnianego budynku mieszkalnego w zabudowie zagrodowej we wsi Chraboły


Dom jednorodzinny w Chrabołach
Chraboły 26, gm. Dobrzyniewo Duże
projekt – 2009/2010
realizacja – 2011

Zespół projektowy:
Autorzy: 
mgr inż. arch. Janusz Kaczyński
mgr inż. arch. Stefan Kaczyński

Zagospodarowanie terenu

1. Stan istniejący – analiza przestrzeni zastanej
Przedmiotem opracowania jest rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego w zabudowie zagrodowej przy działce nr ew. 303 w Chrabołach w gminie Dobrzyniewo Duże. Istniejący dom to parterowy, podpiwniczony budynek mieszkalny, wzniesiony w latach 30-tych XX wieku w konstrukcji drewnianej (sumikowo-łątkowej) z węgłami łączonymi na jaskółczy ogon, z dwuspadowym dachem pokryty falistą płytą tzw. „onduliną”. Budynek zlokalizowany jest w środku zabudowy wsi, wokół występuje zabudowa zagrodowa, domy jednorodzinne – parterowe o prostych formach, tradycyjna zabudowa głównie drewniana, nowe domy murowane, dachy wysokie, dwuspadowe, kryte dachówką cementową, ceramiczną lub blachą. Drewniane domy szalowane są deskami drewnianymi, natomiast murowane domy tynkowane.

2. Założenia projektowe
Projektowany do przebudowy i rozbudowy budynek istniejący spełniać będzie w dalszym ciągu funkcje domu mieszkalnego jednorodzinnego; istniejące zabudowania na terenie działki będą wykorzystywane do chowania na własne potrzeby koni „pod siodło”, sprzętu i produktów z tym związanych, sprzętu ogrodniczego; zagospodarowanie działki będzie użytkowane zgodnie z jej dotychczasowym przeznaczeniem.

Rzut parteru
Rzut poddasza

Forma obiektu po rozbudowie i przebudowie będzie nawiązywać do otaczającej zabudowy i spełniać warunki zabudowy. Projektowana rozbudowa zmieni obrys budynku istniejącego (poszerzy jego trakt w kierunku południowym) i będzie wykonana w konstrukcji drewnianego, lekkiego szkieletu.

Więźba dachowa zostanie przebudowana, a nowy dach dwuspadowy z facjatkami przykryje całą rozbudowaną kondygnację przyziemia o planie prostokąta z wciętym od strony południowej tarasem; ze względu na konstrukcję domu istniejącego dach będzie kryty blachą; lica elewacji będą wyszalowane deskami; przy projektowaniu i budowie stosowane będą technologie i materiały budowlane proekologiczne niezagrażające środowisku naturalnemu.

Dane metryczne budynku po rozbudowie
– kubatura – ca 487,68 m3
– powierzchnia zabudowy – 103,24 m2
– powierzchnia użytkowa – 160,83 m2
                  w tym: piwnica – 10,13 m2
                                parter – 81,8 m2
           poddasze użytkowe – 68,90 m2

You may also like...