realizacje / wybrane 30/12/2017

Baza kształcenia branży drzewnej ZST w Białymstoku

Przebudowa i rozbudowa budynku bazy kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Grunwaldzkiej 18 w Białymstoku


Baza kształcenia branży drzewnej ZST w Białymstoku
Białystok, ul. Grunwaldzka 18
projekt – 2017
realizacja – 2019/2021

Zespół projektowy:
Architektura:
mgr inż. arch. Barbara Miron-Kaczyńska
mgr inż. arch. Stefan Kaczyński
Konstrukcje: mgr inż. Jan Krzysztof Grochowski
Instalacje sanitarne: mgr inż. Grażyna Sykała
Instalacje elektryczne: inż. Janusz Karski

Zagospodarowanie terenu

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
Przedmiotem opracowania jest zabytkowy budynek d. fabryki włókienniczej przy ul. Grunwaldzkiej 18 w Białymstoku, obecnie siedziba Pracowni Zajęć Praktycznych ZST, przewidziany do remontu, przebudowy i rozbudowy na potrzeby szkoły a także zagospodarowanie terenu wokół budynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Zabytkowy budynek d. fabryki włókienniczej wzniesiono pod koniec XIX w. Po pracach adaptacyjnych i przebudowie w XX w. mieszczą się w nim, nieprzerwanie od 1947 roku do dzisiaj, funkcje warsztatów szkolnych.

ANALIZA STANU ISTNIEJĄCEGO:
Budynek główny – d. fabryka włókiennicza z przełomu XIX-XX w – murowany, czterokondygnacyjny, kryty stropodachem, o układzie symetrycznym; dwie klatki schodowe ulokowane skrajnie z wejściami od elewacji frontowej komunikują w pionie wszystkie kondygnacje; z tyłu na osi część niższa dwukondygnacyjna nad którą dobudowano w latach późniejszych drugie piętro.
Budynek rozbudowany i częściowo przebudowany w drugiej połowie XX wieku. Wyższa część dobudowana – murowana, trzykondygnacyjna, z klatką schodową na styku nowe-stare komunikującą w pionie wszystkie kondygnacje, ta część kryta stropodachem wentylowanym.

Część dobudowana parterowa murowana, z dachem płaskim; Budynek częściowo podpiwniczony: od strony północno-wschodniej miedzy starym budynkiem i dobudowanym lokalna piwnica dostępna z zewnątrz i od wnętrza. W budynku znajdują się następujące funkcje: na parterze pomieszczenia hali i dobudówki wynajmowane są firmom rzemieślniczym zewnętrznym zajmujących się branżą drzewną, na pierwszym i drugim piętrze mieszczą się funkcje związane z działalnością warsztatów szkolnych; na ostatniej, czwartej kondygnacji znajduje się strzelnica sportowa.

OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE:
Projekt realizuje program inwestorski. Uwzględniono też zapisy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, ustalenia robocze i zalecenia z rozpoznania w terenie:

 • budynek Pracowni Zajęć Praktycznych pozostaje w istniejącym kształcie zewnętrznym; rozbudowa dotyczy strefy wejściowej o nowy hol z dobudową Sali wystawienniczej oraz częściowej zabudowy wnęki między ścianami zewnętrznymi budynku.
 • w budynku istniejącym cały parter i dwa kolejne piętra przeznaczono na pomieszczenia dydaktyczne związane z kształceniem zawodowym związanym z branżą drzewną; na parterze mieszczą się: hala obróbki maszynowej drewna i tworzyw drzewnych, pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie, pomieszczenie rzemieślnika – stolarza, pomieszczenie obróbki ręcznej i maszynowej, pracownia lakiernicza; na 1 piętrze: pracownie obróbki ręcznej z montażem, pracownia renowacji mebli, pracownia tapicerni; na 2 piętrze: pracownie komputerowe, laboratorium badań właściwości mechanicznych i chemicznych drewna, pracownia makiet i prototypów;
 • na wszystkich kondygnacjach znajdują się zespoły sanitariatów, szatnie oraz pomieszczenia socjalne, magazynowe, gospodarcze i pomocnicze; na 1 piętrze mieści się część administracyjna szkoły.
 • wejście główne do budynku szkoły znajduje się od ulicy w części nowej, na którą składa się hol wejściowy z portiernią i zespołem sanitariatów oraz Sala wystawienniczo-konferencyjna; przestrzeń holu umożliwia komunikację do pozostałych pomieszczeń przebudowywanego i rozbudowywanego obiektu.
 • rozkład, powiązania i wielkości pomieszczeń zgodnie z rysunkami rzutów projektu i programem inwestora;

Planowany zakres działań inwestycyjnych:

 • przewiduje się generalny remont budynku obejmujący wszystkie jego elementy (od fundamentów po dach), oraz zagospodarowanie działki w zakresie określonym w projekcie zagospodarowania terenu;
 • w ramach prac przewiduje się adaptację istniejącego planu budynku do programu funkcjonalnego szkoły – warsztaty szkolne – oraz dostosowanie do wymogów stawianych aktualnie obowiązującymi przepisami BHP, sanepid i p.poż. przy założeniu zachowania w największym stopniu rzutu pierwotnego; należy dostosować obiekt do korzystania przez osoby niepełnosprawne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i normami;
 • do generalnych przesądzeń należą: decyzja o wykonaniu nowych klatek schodowych w miejsce istniejących, usytuowanych w szczytach budynku fabryki; o przebudowie istniejącej klatki schodowej w części 3-kondygnacyjnej, przebudowie fragmentu istniejącej części parterowej dobudowy powojennej; przebicia kilku otworów w ścianach (dla usprawnienia i uelastycznienia wykorzystania pomieszczeń), w całym budynku będzie wymieniona stolarka okienna – w części XIX-wiecznej na okna drewniane z zachowaniem pierwotnych podziałów i rysunku (do odtworzenia) – oraz stolarka drzwiowa; docieplenie ścian zewnętrznych o stropodachów, szczególnej ochronie podlega wystrój elewacji frontowej budynku starej fabryki;
 • wyposażenie instalacyjno-technologiczne: budynek będzie wyposażony we wszystkie podstawowe instalacje wewnętrzne (wod – kan, c.o. i c.w.u. z sieci cieplnej, elektroenergetyczne) oraz ponad standardowe (SAP – system sygnalizacji pożaru, nadzór wizyjny, audio-video, instalacje strukturalne; w budynku projektuje się centrale i instalacje wentylacji mechanicznej oraz instalację odpylania i sprężonego powietrza;
 • inwestycje liniowe i obsługa w media: istniejące przyłącze energetyczne, istniejące przyłącze telekomunikacyjne, istniejące przyłącze wodociągowe i sanitarne do przebudowy; zasilanie w ciepło z sieci cieplnej (węzeł c.o. w budynku) pozostaje bez zmian; projektowana kanalizacja deszczowa;
 • obsługa komunikacyjna: wjazd na działkę znajduje się od strony południowej bezpośrednio z ul. Sosnowskiego oraz północnej z ul. Sosnowej; łącznie na działce ulokowano 32 miejsca parkingowe; dojazd do budynku warsztatów możliwy jest z każdej strony; przed wiatą i magazynem na materiały drzewne plac skomunikowany z wejściem do Hali warsztatów na parterze budynku głównego.

Dane metryczne budynku po rozbudowie i przebudowie:
– powierzchnia zabudowy – 1929,00 m2
– powierzchnia użytkowa – 4330,83 m2
w tym:
        piwnice – 138,81 m2
        parter – 1603,33 m2
        1 piętro – 985,37 m2
        2 piętro – 973,64 m2
        3 piętro – 629,68 m2

– kubatura ca – 23645,20 m3

You may also like...