koncepcje 07/04/2009

Centrum handlowo-usługowe „Słonecznikowa” w Białymstoku

Wstępna koncepcja architektoniczno-funkcjonalna dotycząca budowy Centrum handlowo-usługowego przy ul. Słonecznikowej w Białymstoku


Centrum handlowo-usługowe „Słonecznikowa” w Białymstoku
Białystok, ul. Słonecznikowa
projekt – 2009

Zespół projektowy:
Architektura:
mgr inż. arch. Janusz Kaczyński
mgr inż. arch. Barbara Miron-Kaczyńska
dr inż. arch. Adam Jakimowicz
arch. Mateusz Leśniak
Współpraca: mgr inż. arch. Urszula Matys
Konstrukcje: mgr inż. Jan Krzysztof Grochowski
Inst. sanitarne: mgr inż. Grażyna Sykała
Inst. elektryczne: inż. Janusz Karski

OPIS ZAŁOŻEŃ KONCEPCJI
Lokalizacja
Sposób wykorzystania nieruchomości determinowało wiele uwarunkowań – zapisy w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części osiedla Zielone Wzgórza w Białymstoku zatwierdzonego Uchwałą nr LVIII/581/97 Rady Miejskiej w Białymstoku z dnia 29-09-1997r., warunki gruntowo-wodne, wstępne założenia programowe inwestorskie, wreszcie analiza istniejących uwarunkowań przestrzennych lokalizacji.    
Obiekt handlowo-usługowy, roboczo nazwany przez nas „Centrum Słonecznikowa”, powstanie na styku dwóch dużych dzielnic Białegostoku – Słoneczny Stok i Zielone Wzgórza, w których zamieszkuje dziś odpowiednio ca 35tys. i ca 30tys. osób. Teren o powierzchni ca 4000m2 przylega z jednej strony do ul. Ks. Jerzego Popiełuszki – głównej arterii komunikacyjnej przebiegającej przez kształtujące się na styku tych dzielnic duże centrum handlowo-usługowe i łączącej je ze śródmieściem. Z drugiej strony działka styka się z lokalną ulicą odchodzącą od tej arterii – ulicą Słonecznikową, skąd planowana jest główna obsługa komunikacyjna projektowanego obiektu. Od strony wschodniej graniczy ze stacją paliw sieci Statoil, od zachodu z wydzielonym pasem ciągu komunikacyjnego wybiegającego na planowaną kładkę pieszą nad dwupasmową drogą oddzielającym obiekt od nieruchomości Parafii rzymsko-katolickiej z górującą nad okolicą bryłą kościoła pw. Św. Jadwigi.    

Funkcja
Będzie to obiekt komercyjny o złożonym programie. W budynku projektowana jest jedna kondygnacja podziemna, przeznaczona na parking podziemny dla klientów oraz pomieszczenia techniczno-gospodarcze. Z uwagi na duży spadek terenu (różnica między granicami działki osiąga nawet ponad 8 metrów) w planie budynku założono bezpośredni dostęp z gruntu do pomieszczeń handlowo-usługowych w dwóch kondygnacjach naziemnych. W niższej – z otwarciem witryn z trzech stron (od północy, wschodu i południa), z bezpośrednim dostępem do elementów zewnętrznego układu komunikacji samochodowej – ulokowane zostaną bar typu mac’drive oraz duży sklep delikatesowy z wydzielonym stoiskiem alkoholowym dostępnym z holu wejściowego. W poziomie tej kondygnacji zlokalizowano też strefę dostaw dla całego obiektu, której parametry pozwolą na dowóz towarów samochodami z naczepami o długości do 18m i wadze 30 ton.

Kondygnacja wyższa, dostępna z terenu od strony zachodniej – pomieści pasaż handlowo-usługowy, z witrynami dostępnymi z ciągu komunikacyjnego na kierunku północ-południe, mającego swoje przedłużenie z jednej strony w głębi osiedla Zielone Wzgórza, a z drugiej poprzez kładkę pieszą łączącą się w zamiarach ponad jezdnią z planowanym w 2 etapie analogicznym obiektem po drugiej stronie ulicy Popiełuszki i dalej z osiedlem Słoneczny Stok. Witryny otwarte na pozostałe strony doświetlą zlokalizowane tu sklepy oraz restaurację z powiązanym z nią zespołem sal konferencyjno-bankietowych. Wyżej na kolejnych kondygnacjach zlokalizowane zostaną biura oraz usługi związane z pięknem i zdrowiem ciała ludzkiego (typu fitness) – poczynając od gabinetów odnowy biologicznej, zespołów pomieszczeń SPA, kończąc na usługach ochrony zdrowia. Wreszcie na najwyższej kondygnacji, zwanej też penhaus’em, zlokalizowane będą zespoły pomieszczeń apartments’hotelu z doskonałym widokiem na otaczającą panoramę lub opcjonalnie – zespół sali kinowych z kawiarnią, bilardem i kręgielnią.

Wszystkie bloki funkcjonalne rozlokowane na poszczególnych kondygnacja będą skomunikowane elementami komunikacji pionowej (schody ruchome z parkingu na parter i 1 piętro oraz klatki schodowe i windy, w przypadku opcji z multikinem na 3 piętrze, schody ruchome będą zaprojektowane przez wszystkie kondygnacje) od poziomu parkingów po dach oraz ciągami komunikacyjnymi w poziomie każdej kondygnacji. .
Obiekt będzie silnie powiązany z otaczającą go przestrzenią funkcjonalną. Doskonałe dojścia dla klientów pieszych z obydwu dzielnic będą uzupełnieniem dla wewnętrznego układu komunikacji kołowej zapewniającej łatwy dostęp klientom zmotoryzowanym. Do obsługi obiektu oprócz dwóch wjazdów z ul. Słonecznikowej, będzie wykorzystany istniejący dubler w pasie drogowym ul. Popiełuszki z wyjazdem w rejonie stacji paliw. Od strony ul. Słonecznikowej oprócz wjazdów do obsługi budynku w ramach inwestycji zostaną zrealizowane dodatkowe miejsca postojowe w poziomie terenu.

Konstrukcja
Projekt przewiduje realizację obiektu w technologii żelbetu monolitycznego w systemie płytowo-słupowym, ze ścianami usztywniającymi. Elewacje będą wykonane jako ściany osłonowe w systemie lekkich fasad zmodularyzowanych, w technologii betonu architektonicznego oraz z przeszkleniami w ślusarce aluminiowej. Stropodachy i patio będą wykonane w technologii dachu odwróconego

Architektura
Lokalizacja wymusza spokojną, ponadczasową architekturę wpisaną w kontekst. Nie zamierzamy szokować krzykliwą formą, gdyż obiekt jest dostatecznie mocno wyeksponowany by nie musieć „walczyć” o prymat w otaczającej go przestrzeni. Wykorzystujemy wszystkie atuty lokalizacji, w tym sąsiedztwo bryły Kościoła jako identyfikatora przestrzeni, by zakotwiczyć obecność budynku w warstwie mentalnej klientów. Walory komercyjne obiektu wzmocni docelowo planowana kładka piesza przerzucona nad arterią do Obiektu „bis’ oraz widoczny z daleka ogromny ekran do projekcji kolorowych reklam wkomponowany w fasadę wschodnią – od najazdu z centrum miasta. Harmonijna i zrównoważona architektura będzie czerpać z szeroko pojętej estetyki neomodernizmów z jej elegancją bazującą na neutralności i ponadczasowości.        
    
Janusz Kaczyński
Architekt

You may also like...