Pracownia projektowa

Kaczyński i spółka sc

od 1990 roku

    Pracownia samodzielnie działa od roku 1990,
kiedy to oderwaliśmy się od Pracowni Konserwacji Zabytków w Białymstoku. W latach 1990-1999 pracowaliśmy pod szyldem „NON-BOX Pracownia Projektowa sc”, by w końcu w roku 1999 zmienić nazwę na:
Pracownia Projektowa "KACZYŃSKI I SPÓŁKA S.C."

Założyciel pracowni projektowej:
mgr inż. arch. Janusz Wiesław Kaczyński (1957-2011)

- Nagroda Im. Stanisława Bukowskiego' 2012
Przyznana pośmiertnie za całokształt pracy zawodowej i społecznej, a także za szczególny dorobek twórczy.

Zespół projektowy:
mgr inż. arch. Barbara Miron-Kaczyńska
mgr inż. arch. Stefan Kaczyński

    W pracowni, oprócz doświadczonych projektantów z wieloletnim stażem, zatrudniamy młodą kadrę inżynierską, by umożliwić absolwentom odbywanie niezbędnych praktyk zawodowych.
Nasza działalność projektowa jest wszechstronna: opracowujemy kompleksowe dokumentacje obiektów nowych, ale także modernizacji, przebudów i adaptacji obiektów istniejących. Zajmujemy się także problematyką konserwatorską.
Projektujemy obiekty użyteczności publicznej, ale także zespoły zabudowy mieszkaniowej.
O różnorodności zainteresowań świadczy lista referencyjna naszej pracowni. Prócz projektów realizacyjnych angażujemy się w opracowania konceptualne i studialne oraz bierzemy udział w konkursach architektonicznych.
Współpracujemy z uczelniami architektonicznymi w kraju oraz podejmujemy się publicystyki zawodowej. Takie prace istotnie wpływają na nasz rozwój profesjonalny i twórczy. Skłaniają też do śledzenia najświeższych trendów w architekturze i nowych technologiach. Wszystkie te doświadczenia pozwalają nam na oferowanie naszym klientom dobrych projektów dla ich zadań inwestycyjnych.
Aktywnie uczestniczymy w procesie budowy, reagujemy czynnie na jej potrzeby będąc w tym lojalnym partnerem inwestora.

    Możemy pochwalić się sporą listą zaprojektowanych i zrealizowanych obiektów o różnorodnych funkcjach. Potwierdzeniem naszych dokonań są liczne dobre referencje od naszych klientów oraz uzyskane nagrody:

- GRAND PRIX * MISTER PODLASIA’93
  za budynek banku PeKaO SA na rogu ulic Sienkiewicza i Warszawskiej w Białymstoku

- GRAND PRIX * AEDIFICJUM’2002 SARP BIAŁYSTOK
  za Zespół Zakładu Badania Ssaków
  Polskiej Akademii Nauk w Białowieży.

- GRAND PRIX * AEDIFICJUM’2003/2004
  SARP BIAŁYSTOK

  za Zespół Dydaktyczno-Muzealny
  Białowieskiego Parku Narodowego